Årskurs 4-6

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Sex dikter på en lektion

Syfte

Att uttrycka sig kort, kärnfullt och med känsla i diktens form!

Läraren reflekterar

För en del elever är det svårt att skriva dikter, för andra är det hur lätt som helst. Det här är ett lektionsupplägg som fungerat superbra i mina klasser. Jag har märkt att det är lättare att få alla att komma igång om man styr diktskrivandet på olika sätt. De senaste åren har jag arbetet med stationer. Varje station har erbjudit en ny diktuppgift men också en ny form för dikten.

Tillvägagångssätt

Mina elever fick utgå från sex olika stationer (jag delade klassen i sex grupper). Vid varje station la jag ut en specifik uppgift (med ett exempel på en dikt gjord utifrån uppgiften), några pennor och papper. Papperet tar eleven med sig till alla stationer och samlar således alla sina dikter på samma ställe. På bilden nedan finns instruktionen till att skriva en ordklassdikt och ett exempel.

Övriga stationer som mina elever fick testa var:

  • skriv en haiku (5+7+5 stavelser) Exempel och mer info
  • skriv en dikt med anafor
  • skriv en trerading, till exempel en miljödikt: Första raden besvarar frågan Vad ser du? Andra raden besvarar frågan Vad hör du? och tredje Vad känner du?
  • skriv en dikt på en bokstav: alliteration
  • skriv en dikt med enstaviga och tvåstaviga ord (rad 1 och 3 enstaviga ord, rad 2 och 4 tvåstaviga ord)

Innan man släpper eleverna fria måste man kolla av att de vet vad stavelser är, samt skillnaden på enstaviga och tvåstaviga ord. Jag skrev på tavlan upp några av elevernas exempel och kategoriserade orden i antal stavelser.

När alla visste vad de olika stationerna gick ut på fick de sätta igång. Eleverna skrev och skrev och skrev. Det blev en hel del dikter om epa-traktorer och klassrummet. Det blev en del räknande av stavelser men också en del diskussioner om enstaviga och tvåstaviga ord. Några kom på att de till haikudikterna kunde använda ord med fler stavelse än så.

När alla elever skrivit dikter från alla stationer fick de i uppgift att läsa igenom sina dikter. De skulle därefter välja ut den som de tyckte var den allra bästa. Denna fick de läsa upp för övriga i klassen.

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.
Förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Centralt innehåll*

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.

Betygskriterier*

Eleven skriver olika slags texter med god språklig variation, väl fungerande struktur och innehåll samt god anpassning till texttyp, syfte, mottagare och sammanhang. Eleven följer språkliga normer på ett väl fungerande sätt.

* årskurs 7-9

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy