Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Dikta om en plats – En miljödikt

Syfte

Att uttrycka sig kort, kärnfullt och med känsla om en plats i diktens form!

Läraren reflekterar

För en del elever är det svårt att skriva dikter, för andra är det hur lätt som helst. Det här är ett lektionsupplägg som brukar fungera bra tack vare den enkla och mycket tydliga strukturen i upplägget.

Metod

Välj en plats som du väl känner till. Det kan vara klassrummet, verkstaden, i en bil, i busskuren, på bussen, i idrottshallen….endast din fantasi sätter gränser.

TITELN: PLATSEN
Rad 1 ska handla om VAD DU SER
Rad 2 ska handla om VAD DU HÖR
Rad 3 ska handla om VAD DU KÄNNER

Om man vill kan man använda ytterligare sinnen, till exempel lukt.

Elevexempel

Skriva dikt om en plats - med alla sinnen

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.
Förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Centralt innehåll*

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.

Betygskriterier*

Eleven skriver olika slags texter med god språklig variation, väl fungerande struktur och innehåll samt god anpassning till texttyp, syfte, mottagare och sammanhang. Eleven följer språkliga normer på ett väl fungerande sätt.

* årskurs 7-9

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy