Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Dikta om en plats – En miljödikt

Syfte

Att uttrycka sig kort, kärnfullt och med känsla om en plats i diktens form!

Läraren reflekterar

För en del elever är det svårt att skriva dikter, för andra är det hur lätt som helst. Det här är ett lektionsupplägg som brukar fungera bra tack vare den enkla och mycket tydliga strukturen i upplägget.

Metod

Välj en plats som du väl känner till. Det kan vara klassrummet, verkstaden, i en bil, i busskuren, på bussen, i idrottshallen….endast din fantasi sätter gränser.

TITELN: PLATSEN
Rad 1 ska handla om VAD DU SER
Rad 2 ska handla om VAD DU HÖR
Rad 3 ska handla om VAD DU KÄNNER

Om man vill kan man använda ytterligare sinnen, till exempel lukt.

Elevexempel

Skriva dikt om en plats - med alla sinnen

Lgr 11 Förmåga (kopplingar till årskurs 9)

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift, anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Centralt innehåll

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

Kunskapskrav

Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy