Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Dikter med alliteration och anaforer

Syfte

Att avdramatisera diktskrivandet. Det ska vara skoj att skriva poesi!

Läraren reflekterar

”Fröken, kan vi inte göra det vi gjorde igår?”
”Vad då, menar du?”
”Jo, det där med bilderna.”

Varför gillade då mina elever att skriva dikter med anaforer och alliteration? Jag tror att det kan finnas flera förklaringar:

  1. Uppgiften var kort och avgränsad.
  2. Uppgiften var på tid. Det blev nästan som ett tävlingsmoment.
  3. Uppgiften genomfördes med bildstöd. Eleverna behövde alltså inte skriva anaforer eller allitteration utifrån sina egna tankar utan de kunde utgå från något de såg på bilden.
  4. Alla kunde delta och gjorde det utifrån sina förutsättningar.

Metod

Jag gick igenom begreppet anaforer och gav eleverna några exempel på anaforer. Därefter visade jag en bild och bad eleverna under begränsad tid (två minuter) skriva egna anaforer. Oj, vad de satte igång. De skrev, tänkte, skrev … och när de två minuterna gått fick de läsa upp sina alster. Vi gjorde om det några gånger och varje gång med en ny bild. 

Eleverna gillade övningen och ville ha en repris. Jag valde dock att ta ett nytt begrepp, allitteration, och precis som tidigare gick jag igenom begreppet och gav exempel. Därefter visade jag en bild och gav eleverna två minuter på sig att skriva en egen allitteration. De var hur aktiva som helst och när minuterna gått fick de läsa upp sina alster. Även denna övning gjorde vi om några gånger. Så här blev det när några elever samlade ihop sina ord på bokstaven f:

Fisken fällde felaktiga fjärtar
Fågeln flög fumlandes från de fasta fungerande flygplanen.
Få flugor flyger fort fram.

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.
Förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Centralt innehåll*

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.

Betygskriterier*

Eleven skriver olika slags texter med god språklig variation, väl fungerande struktur och innehåll samt god anpassning till texttyp, syfte, mottagare och sammanhang. Eleven följer språkliga normer på ett väl fungerande sätt.

* årskurs 7-9

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy