Årskurs 4-6

Bild

Föregående tips Nästa tips

Sápmi art

Syfte

Undervisningen ska ge eleverna möjligheter att diskutera och kritiskt granska olika bildbudskap och bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om bilder i olika kulturer, både historiskt och i nutid. Analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Läraren reflekterar

I kursplanen i svenska ingår att läsa om våra minoritetsspråk, bland annat samiska. Denna uppgift kan kopplas till samiskan, samernas historia och konst.

Inledning

Inled med att prata om samerna och deras historia. Vart levde de och hur levde de, förr och idag? Studera bilder av den samiska flaggan, samisk konst och traditionellt samiska mönster. Vilka färger och former är vanligt förekommande? (Blå, gul, röd och grön. Cirklar och fjällmotiv gärna med renar.) Hur ser mönstren ut? Studera gärna mönstren i tennarmband eller på samiska dräkter.

Metod och bilduppgift

Material: Kvadratiska kartongbitar och akrylfärg. Det går naturligtvis bra att använda annat material också, så som akvarellfärg och papper.

Vi börjar med att måla hela kartongbiten i blå akrylfärg, likt bakgrunden i flaggan.. När man arbetar med akryl arbetar man gärna i lager för att färgerna ska bli mest fördelaktiga. Medan färgen torkar planerar eleverna det mönster de ska ska skapa på sin målade bakgrund. Eleverna kan söka på nätet efter inspiration till mönster och motiv.

Arbetsprocessen

Elevexempel

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att skapa bilder med olika tekniker, verktyg och material.
F
örmåga att analysera samtida och historiska bilders innehåll, uttryck och funktioner.

Centralt innehåll*

Bildframställning Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
Tekniker, verktyg och materialVerktyg och material för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, arbete med rörlig bild och digital bildbehandling.
Bildanalys Konst- och dokumentärbilder samt arkitektur från olika tider och kulturer.

Betygskriterier*

Eleven framställer olika typer av bilder med väl genomarbetade uttrycksformer.
I bildarbetet använder eleven olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande sätt.
Utifrån syftet med bildarbetet och någon idé väljer eleven ett väl fungerande tillvägagångssätt. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Eleven beskriver bilders innehåll och funktion på ett välutvecklat sätt.

* årskurs 4-6

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy