Årskurs 4-6

Bild

Föregående tips Nästa tips

Popkonst: självporträtt à la Roy

Syfte

Eleverna lär sig om popkonsten och dess utveckling under 1950-talet, att förstärka och förändra en bilds uttryck genom att lägga till text, samt använda material och verktyg till specifikt syfte. Eleverna får också lära sig att blanda färg (hudfärg) och pröva tills de får fram ett resultat med kvalitet. 

Läraren reflekterar

Eleverna är ofta förvånade över självporträtten och känner sig stolta över resultatet. Det är viktigt att använda bra akrylfärger för att få ett bra resultat. Jag sätter upp allas bilder (kopior) för att andra årskurser ska se andras alster och inspireras. De lär sig av andra att hitta lösningar och bli självständiga. 

Metod – Inför

Jag presenterar popkonsten med det specifika bildspråket och färgsättning genom filmer som jag hittat på nätet, till exempel:  A guide to POP ART.  Jag har även använt mig av genomgången från Genomgång Popkonst.

Jag berättar kortfattat om konstnärer som  Andy Warhol och Roy Lichtenstein. Vi tar en extra titt på bildspråket som Roy använder.

Metod – Bilduppgiften

Jag visar exempel på andra elevers självporträtt och visar på hur de förstärkt bild med text. Därefter processar vi i följande steg:

STEG 1: Eleven får ta en bild med sin mobil eller använda en befintlig bild. Eleverna ska komma på en passande text till tanke- eller pratbubblan.

STEG 2: Jag printar ut bilderna och eleverna sätter igång och kopierar på karbonpapper. Jag visar dem ett sätt att blanda olika hudfärg med akryl. De testar på separat papper tills de blir nöjda. 

STEG 3: Bakgrund och andra ytor ska enbart ha primärfärg. De får färglägga alla ytor på pappret, för att sedan lägga en tjock kontur runt alla ytor.

STEG 4: Till sist ritas ut en tanke- eller pratbubbla på tjockt papper. Eleven skriver ut texten och limmar fast den på önskad plats.

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.
Förmåga att skapa bilder med olika tekniker, verktyg och material.

Centralt innehåll*

Samtida konst- och dokumentärbilder samt konst och arkitektur från olika tider och kulturer. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.

Betygskriterier*

Eleven framställer olika typer av bilder med väl genomarbetade uttrycksformer anpassade till syfte och sammanhang så att budskapet framgår.
I bildarbetet använder eleven olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande sätt och prövar och omprövar systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Eleven utvecklar i stor utsträckning idéer med utgångspunkt i inspirationskällor och andra uppslag. Utifrån syftet med bildarbetet väljer eleven ett väl fungerande tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

* årskurs 7-9

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy