Årskurs 4-6

Bild

Föregående tips Nästa tips

Popkonst – En katt

Syfte

Rita en katt (steg för steg) såsom Andy Warhol gjorde det!

Läraren reflekterar

Uppgiften är enkel att genomföra och även om eleverna får en given ram blir varje katt helt unik. Bilduppgiften kan ingå i ett större sammanhang, till exempel om ”Månadens konstnär” Andy Warhol eller generellt om popkonst.

Metod

Uppgiften ingår i ”Månadens konstnär” och jag berättar inledningsvis om Andy Warhol. Jag visar också hur han målade sina katter Sam. Jag visar eleverna hur de kan rita en katt i fyra steg. Därefter målar de katten i valfri färg och med valfria färger.

Måla en katt steg för steg

Elevexempel

Popart popkonst för lågstadiet rita en katt
Måla en katt popart popkonst för lågstadiet

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.
Förmåga att skapa bilder med olika tekniker, verktyg och material.
F
örmåga att analysera samtida och historiska bilders innehåll, uttryck och funktioner.

Central innehåll*

Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
Konst- och dokumentärbilder samt arkitektur från olika tider och kulturer.

Betygskriterier*

Eleven framställer olika typer av bilder med väl genomarbetade uttrycksformer.
I bildarbetet använder eleven olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande sätt.
Utifrån syftet med bildarbetet och någon idé väljer eleven ett väl fungerande tillvägagångssätt. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

* årskurs 4-6

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy