Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Sammanfatta och rubricera ett kapitel

Syfte

Att återberätta och sammanfatta en text är en svår konst. Denna, till synes, enkla aktivitet ”tvingar” eleverna att leta efter det absoluta centrala i den lästa texten och formulera det med egna ord. Det kan användas som en sorts strategi som går att omsätta i många sammanhang.

Läraren reflekterar

Detta brukar bli en strålande lektion! Eleverna är aktiva eftersom de får lyssna, läsa, tala och skriva inom ramen för samma uppgift. Upplägget passar på de flesta texter, såväl skönlitterära som sakprosatexter. Jag genomför ofta övningen till skönlitterära böcker, men varför inte låta eleverna rubriksätta de olika delarna i en faktatext?

Metod och uppgifter

Eleverna läser ett kapitel ur boken, alternativt så kan läraren högläsa. Eleverna återberättar parvis det lästa muntligt. Därefter funderar eleverna enskilt på en lämplig rubrik för kapitlet. Uppmana eleverna att fokusera på det som händer i texten.

Sammanställ elevernas förslag på tavlan. Eleverna diskuterar parvis de olika förslagen, till exempel på vilket sätt de summerar texten. Går det att kombinera några av förslagen? Eleverna skriver nya förslag och delger varandra.

Lgr 11 Förmåga

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift. Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften. ”Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.” (Lgr11, Skolans uppdrag, s. 9)

Centralt innehåll

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts. Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider.. Skönlitteratur som belyser olika människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Kunskapskrav

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter  med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier, utifrån olika texters särdrag. Genom att göra  välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll visar eleven mycket god läsförståelse. Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor om omvärldsfrågor, tolka och före välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk. Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

Kommentarer

  • Christine Johnsson skriver:

    Exempel på lämplig skönlitteratur?

    • Therese Lumberg skriver:

      Hej! Eftersom litteraturen bör väljas utifrån undervisningens syfte och gruppens intresse och behov så det är svårt för mig att tipsa om några specifika böcker. Jag har jobbat med allt ifrån ”lättare” ungdomsromaner till lite svårare klassiker och övningen har fungerat lika bra på båda underlagen. Med vänlig hälsning Therése

Svar till Therese Lumberg


Läs vår personuppgiftspolicy