Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Sammanfatta och rubricera ett kapitel

Syfte

Att återberätta och sammanfatta en text är en svår konst. Denna, till synes, enkla aktivitet ”tvingar” eleverna att leta efter det absoluta centrala i den lästa texten och formulera det med egna ord. Det kan användas som en sorts strategi som går att omsätta i många sammanhang.

Läraren reflekterar

Detta brukar bli en strålande lektion! Eleverna är aktiva eftersom de får lyssna, läsa, tala och skriva inom ramen för samma uppgift. Upplägget passar på de flesta texter, såväl skönlitterära som sakprosatexter. Jag genomför ofta övningen till skönlitterära böcker, men varför inte låta eleverna rubriksätta de olika delarna i en faktatext?

Metod och uppgifter

Eleverna läser ett kapitel ur boken, alternativt så kan läraren högläsa. Eleverna återberättar parvis det lästa muntligt. Därefter funderar eleverna enskilt på en lämplig rubrik för kapitlet. Uppmana eleverna att fokusera på det som händer i texten.

Sammanställ elevernas förslag på tavlan. Eleverna diskuterar parvis de olika förslagen, till exempel på vilket sätt de summerar texten. Går det att kombinera några av förslagen? Eleverna skriver nya förslag och delger varandra.

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll*

Sammanfattning av texter.

Betygskriterier*

Eleven läser skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt och visar mycket god läsförståelse. Dessutom sammanfattar eleven olika texter med god säkerhet. Eleven för också välutvecklade resonemang om tydligt framträdande budskap i olika texter.

* årskurs 7-9

Kommentarer

  • Christine Johnsson skriver:

    Exempel på lämplig skönlitteratur?

    • Therese Lumberg skriver:

      Hej! Eftersom litteraturen bör väljas utifrån undervisningens syfte och gruppens intresse och behov så det är svårt för mig att tipsa om några specifika böcker. Jag har jobbat med allt ifrån ”lättare” ungdomsromaner till lite svårare klassiker och övningen har fungerat lika bra på båda underlagen. Med vänlig hälsning Therése


Läs vår personuppgiftspolicy