Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Sammanfatta och rubricera ett kapitel

Syfte

Aktiviteten tränar eleverna i lässtrategin att sammanfatta det de läst och aktiverar samtliga förmågor: Läsa, tala, lyssna och skriva.

Läraren reflekterar

Vad och hur lärde sig eleverna? Varför lärde de sig? Vad kan göras annorlunda till nästa gång? Detta brukar bli en strålande lektion! Eleverna är aktiva eftersom de både får lyssna, läsa, tala och skriva inom ramen för samma uppgift. Upplägget passar på de flesta texter, såväl skönlitterära som sakprosatexter. Jag genomför övningen utifrån en skönlitterär bok som vi arbetat med ett tag, men som sagt – varför inte låta eleverna rubriksätta de olika delarna i en faktatext?

Metod

Eleven läser ett kapitel ur boken, alternativt läraren högläser. Eleverna sammanfattar det lästa och tar fram en lämplig rubrik för kapitlet. Omfattning: En lektion.

Arbetsuppgifter och genomförande

 • Om ni arbetat med samma text tidigare: Inled med att sammanfatta det ni läst hittills.
 • Gå sedan vidare genom att låta eleverna läsa ett kapitel ur boken, alternativt högläs för eleverna som samtidigt hänger med i texten.
 • Be eleverna att, i grupper om två – tre elever, ta fram förslag på vad kapitlet skulle kunna heta om de hade fått bestämma. Sammanställ klassens svar på tavlan och låt var och en rösta på det bästa alternativet. Låt alla alternativ som fått en röst stå kvar – sudda ut/stryk övriga.
 • Dela in klassen i lika många grupper som det finns förslag på tavlan, och dela slumpmässigt ut ett av alternativen till respektive grupp. De har nu fem minuter på sig att ta fram argument till varför just deras alternativ är det bästa.
 • Argumenten presenteras muntligt inför klasskamraterna.
 • Avsluta övningen med att låta dem rösta på det bästa alternativet, genom att hålla upp sina fingrar. (Alternativ 1 = ett finger, alternativ 2 = två fingrar o.s.v.) Alla röstar samtidigt så att det inte blir någon diskussion mellan eleverna.

Lgr 11 Förmåga

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift. Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften. ”Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.” (Lgr11, Skolans uppdrag, s. 9)

Centralt innehåll

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts. Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider.. Skönlitteratur som belyser olika människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Kunskapskrav

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter  med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier, utifrån olika texters särdrag. Genom att göra  välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll visar eleven mycket god läsförståelse. Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor om omvärldsfrågor, tolka och före välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk. Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

Kommentarer

 • Christine Johnsson skriver:

  Exempel på lämplig skönlitteratur?

  • Therese Lumberg skriver:

   Hej! Eftersom litteraturen bör väljas utifrån undervisningens syfte och gruppens intresse och behov så det är svårt för mig att tipsa om några specifika böcker. Jag har jobbat med allt ifrån ”lättare” ungdomsromaner till lite svårare klassiker och övningen har fungerat lika bra på båda underlagen. Med vänlig hälsning Therése


Läs vår personuppgiftspolicy