Årskurs 4-6

Svenska/Svenska som andraspråk

Poesi och cirkelmodellen

Syfte

Att uttrycka känslor och/eller en ögonblicksbild i diktform.

Läraren reflekterar

Jag har alltid tyckt att det är lite klurigt att jobba med poesi med eleverna. När det kommer till skrivande av olika dikter brukar klassrumet vara fullt av suckar och pustar. Vånda över att man tror att det ska vara på ett visst sätt och det sättet kan man inte. Att jag själv tycker att det är klurigt är nog för att långt inne finns samma vånda gömd. Vi bär mycket med oss i in i vårt uppdrag.

Men de senaste åren har det blivit bättre och gått bättre. Jag har börjat använda låttexter som ingång till att läsa och fundera över poesi och mina tidigare erfarenheter om cirkelmodellen. Jag jobbar efter den modellen när vi skriver andra textetyper men av någon anledningen har inte poletten trillat ner förrän nu vad det gäller poesi!

Cirkelmodellen ur Stärk språket stärk lärandet

Metod Fas 1- bygga upp kunskap

Vi tittade tillsammans på en presentation som vår bibliotekarie visade oss. Där presenterade hon olika typer av dikter och vi funderade på hur de såg ut, rytm och innehåll. Vi byggde upp ytterligare kunskaper genom att jobba med en låttext. Vi lyssnade och analyserade gemensamt.

Fas 2 – läsa och undersöka texter

Nu var det dags att möta massor av olika dikter. Eleverna jobbade tillsammans. De läste, pratade om innehåll och tänkte kring dikter två och två. Paren valde sedan en dikt som de ville läsa för kompisarna och vi skapade nya, lite större grupper så att alla fick höra många utvalda dikter. Det blev en ordentligt ”diktbad”. Vi samlade ord och vackra fraser på ett blädderblock. Något man kunde använda sig av i kommande faser om man ville.

Fas 3 – skriva gemensam text

Vi skrev dikter tillsammans. Jag hade samlat ihop exempel på olika former som man kan skriva sin dikt i. Det var former som ”jag är…, miljödikt, namndikt” och så vidare. Helt enkelt förebilder för att underlätta skrivandet. Tillsammans skrev vi en miljödikt. Man skulle välja en miljö och beskriva den med jag ser, jag hör och jag känner. Eleverna valde klassrummet! Vi fick tillfälle och prata om ord. Vilket ord passar bäst av två som betyder ungefär samma sak? Vi skrev också en dikt av ordklasser: Ett substantiv, två adjektiv som beskriver substantivet, tre verb, en mening och till sist substantivet igen. Exempel:

Fotboll
rund, hård
Flyger sparkas skjuts
Den studsar mot mål
Fotboll

Fas 4 – skriva på egen hand

Vilken lektion! Efter vi hade skrivit tillsammans satte alla igång att skriva egna dikter. Full koncentration och stort engagemang. Det skrevs massor av olika sorters dikter. Inte bara de formerna vi hade skrivit, utan många fler, helt egna dikter där man skapade sin egen form. Lektionen därefter jobbade vi med kamratrespons i grupp, vägde ord och fraser, utvecklade tillsammans. Det var väldigt uppskattat av eleverna.

Att gå vidare

Eleverna väljer någon eller några dikter som ska illustrerar. Det gör vi på två sätt. Dels illustreras texten med ritad/målad bild, men också tillsammans med bildläraren där eleverna i grupp kommer att kombinera rörlig bild, ljud och text. Gruppen har valt ut en av dikterna för att illustrera den.

Lärarens reflektion efter lektionen

Jag ser engagerade elever som sitter och småpratar vid borden. Jag hör ett kreativt sorl i klassrummet och pennor som rispar mot papper. Jag känner koncentrationen och arbetsron. Det är så här det ska vara i en skola. Det är så roligt att jobba när man hittar en form som fungerar och som leder till sådant engagemang hos eleverna. Det här kommer jag absolut göra igen med nästa gäng och förhoppningsvis landar det väl då med!

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Betygskriterier

Eleven skriver olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur och god språklig variation. Eleven följer grundläggande regler för språkriktighet med god säkerhet.

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy