Årskurs 4-6

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Personbeskrivning – Vems ögon är det?

Syfte

Eleverna skriver och ritar personbeskrivningar.

Läraren reflekterar

Denna övning övar eleverna på att skriva personbeskrivningar på ett enkelt och roligt sätt. Att själv få rita sin egen figur brukar uppskattas av eleverna och även sätta igång deras kreativitet och fantasi. De får också tillgång till frågor som kan användas som hjälp, vilket underlättar skrivandet. Upplägget kan användas i årskurs F-6.

Metod

Eleverna får ett antal ögonpar att utgå ifrån. De ska sedan välja ett av ögonparen och göra en beskrivning av personen som ögonen tillhör. De kan antingen börja med att rita personen eller också skriva direkt. Jag har gjort ett arbetsblad med ögonpar som eleverna kan använda samt instruktion till uppgiften. De får också ett antal frågor, till exempel vad figuren heter och hur gammal hen är, som de kan använda som stöd när de skriver.

Under bilden finns både ögon och frågor i A4-format (PDF).

Träna på att skriva personbeskrivning - Skriva och rita för årskurs 1-3 och 4-6

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll*

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva ord, meningar och olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Kriterier för bedömning av kunskaper*

Eleven skriver enkla texter med läslig handstil och med digitala verktyg. I texterna använder eleven stor bokstav, punkt och frågetecken samt kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.

* årskurs 1-3

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy