Årskurs 4-6

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Person Plats Problem

Syfte

Att stimulera elevernas fria skrivande. Övningen ger eleverna inspiration att komma igång med sitt skrivande.

Läraren reflekterar

Den här aktiviteten har jag använt i flera år och klasser med mycket bra resultat. Eleverna får idéer förhållandevis snabbt som de sedan kan omsätta i sitt skrivande. Ibland blir det lite tokigt, men då är det bara att dra en ny lapp.

Förberedelser

Kopiera bifogad PDF i tre olika färger så att alla lappar med personer får samma färg, platser får samma färg och såklart även problem får en egen färg. Använd lite tjockare papper så att orden inte syns igenom från baksidan. Plasta in! Förvara orden i en låda med tre ”fack” så att eleverna enkelt kan dra en lapp ur varje kategori: person, plats och problem. Du kan såklart enkelt skapa egna personer, platser och problem! Ju fler, desto roligare!

Metod

Jag introducerar materialet genom att dra tre kort, till exempel En gammal man – nere i källaren – svimmar. Eleverna får parvis hitta på händelser som passar till korten. Jag skriver upp rubriker på tavlan: inledning – problem – det blir värre – lösning – slut så att eleverna kan bygga sin historia i kronologisk ordning. Eleverna får berätta sina historier i helklass och jag för anteckningar i punktform på tavlan. Sedan kan eleverna välja från tavlan vilken historia de vill skriva.

Nu vet eleverna hur korten ska användas. Nästa gång drar de orden själva!

Att gå vidare – eleverna bidrar med material

När läraren inte kommer på fler personer, platser och problem kan eleverna vara med och skapa materialet. Låt eleverna komma med förslag som du sedan kopierar upp på färgat papper, plastar in och använder i undervisningen.

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll*

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva ord, meningar och olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Kriterier för bedömning av kunskaper*

Eleven skriver enkla texter med läslig handstil och med digitala verktyg. I texterna använder eleven stor bokstav, punkt och frågetecken samt kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.

* årskurs 1-3

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy