Årskurs 4-6

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Poesi – Jag är

Syfte

Att uttrycka vem jag är i diktens form.

Läraren reflekterar om musiken som förebild

Efter förra höstens lyckade poesiprojekt vill jag försöka få in mer poesi i min undervisning utan att det behöver bli ett stort arbete. Målet är att dikterna ska få ta mer plats, att det blir ett naturligt inslag. Musik som en ingång till att skriva poesi är tacksamt. Jag blev inspirerad när jag lyssnade på Kentlåten La Belle Epoque och bestämde mig för att använda den i åk 6. Förutom den starka texten, fastnade jag för den tydliga strukturen med nio stavelser i de två första raderna och 15-16 stavelser i den tredje. Det blev en rolig, krävande och tankeväckande aktivitet.

Metod

Vi lyssnade, läste texten och diskuterade innehållet i Kents låt. Du kan lyssna på La Belle Epoque här. Här finns många ord och uttryck som behövde förklaras. Vi kunde konstatera att det inte är det vackra i vårt land som lyfts upp i texten. Jag valde att fokusera på den sex första raderna:

Jag är handen som håller flaggan
Jag är ficktjuven på centralen
Jag är bomben på terminalen i väskan som lämnats kvar

Jag är det första kalla regnet
Jag är frosten där inget växer
Jag är halvåret av mörkret i landet som Gud glömde

Vad en stavelse är var inte självklart för alla så vi började med att repetera. Vi läste, kände rytmen och räknade stavelser. Så småningom kunde vi se mönstret i texten.

Jag är-dikter

Sen var det dags att skriva en ny dikt tillsammans och använda anaforen Jag är, men jag ville i vår dikt fokusera på det vackra, positiva i elevernas liv och även involvera drömmar de har.  Mat, djur och fritidsaktiviteter var det som kom upp i våra gemensamma dikter:

Jag är kycklingen med såsen
Jag är den brun och vita boxern
Jag är den bästa Rainbow Six Siegespelaren som någonsin funnits

Jag är den snabbfotade Messi
Jag är den starkaste löparen
Jag är den bästa mest populära youtubekanalen 

Jag är chokladen som gör dig glad
Jag är den gulliga kaninen
Jag är den sista skoldagen i hela ditt liv

Jag är den soliga höstdagen
Jag är blomman som du plockar
Jag är den snabba som springer efter mina drömmar

Eftersom vi hade ett visst antal stavelser att förhålla oss till, blev det en nyttig övning att testa olika ord för att få det att flyta.  Eleverna kom på en rad, vi räknade tillsammans och ofta fick vi byta ut ord eller lägga till ett adjektiv för att det skulle bli rätt antal stavelser. En mycket språkutvecklade övning om än inte helt lätt. 

Elevexempel

Jag är den sköna filmkvällen
Jag är jujutsun som gör dig glad
Jag är skräpmaten i donken som du gillar att äta

Jag är nyckeln till toaletten
Jag är mamman som gör dig glad
Jag är tv:n som du kollar film på hela dan

 

 Jag är gymmet som gör dig glad
Jag är sporten som gör din framtid

Jag är det bästa träningspasset som gör dig pigg

Jag är dörren till din framtid
Jag är målen i ditt liv
Jag är stafettbanan som gör dig till en vinnare

 

Jag är dörren till din framtid
Jag är dina glädjetårar
Jag är det hemska tåget som du kliver av för glädje liv 

Jag är boken som du läser
Jag är den vackra drömmen
Jag är den fina drömmen som du inte vill vakna ifrån  

Avslutning

Vi avslutade med att eleverna fick delge varandra sina dikter. Några av dem valde att rappa sina dikter likt poetry slam, vilket förstås var väldigt roligt! Att väcka liv i och uppmuntra elevers drömmar ser jag som en viktig del i undervisningen.

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll*

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Betygskriterier*

Eleven skriver olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur och god språklig variation. Eleven följer grundläggande regler för språkriktighet med god säkerhet.

* årskurs 4-6

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy