Årskurs 1-3

Matematik

Multiplikationstabeller – Domino

Syfte

Träna på multiplikationstabellerna.

Läraren reflekterar

Att automatisera multiplikationstabellerna fordrar övning. Det här är ett sätt att träna på och befästa tabellerna.

Metod och uppgift

Laminera och klipp isär korten. Förvara i en liten burk. Eleverna lägger rätt rad. En kompis kan kontrollera om det är rätt. Byt roller!

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

Centralt innehåll

Metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning, överslagsräkning och skriftlig beräkning. Användning av digitala verktyg vid beräkningar.

Kriterier för bedömning av kunskaper

Eleven väljer och använder i huvudsak fungerande matematiska metoder för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande säkerhet. Eleven använder huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten.

Kommentarer

  • Birgitta skriver:

    Jättebra – tack! Jag laminerade korten och använder dem som övning för elever i åk 2-3. Men det hade varit ännu lite bättre med olika färg på ramarna runt talen – då hittar man fortare vilken ”kortlek” som det kort man hittar på golvet ska läggas i 🙂


Läs vår personuppgiftspolicy