Årskurs 4-6

Bild

Mönster med komplementfärger

Syfte

Eleverna lär sig om komplementfärger och skapar effektfulla bilder med komplementfärger.

Läraren reflekterar

De färger som ligger längst bort från varandra i färghjulet kallas för komplementfärger. Genom att lägga komplementfärger bredvid varandra uppnår man en maximal kontrast. Tar du gult och lila bredvid varandra så kommer de att förstärka varandra.

Metod

STEG 1: Förklara vad komplementfärger är och gör en färgcirkel tillsammans. Eleverna ritar sex kvadrater där komplementfärgerna målas som en liten kvadrat i den stora kvadraten.

STEG 2: Eleverna väljer en bakgrund och ritar ett enkelt mönster på pappret, till exempel ett hjärta eller en hand.

STEG 3: Därefter väljer eleverna vilket komplementpar de ska måla med. Eleverna kan använda kritor, färgpennor eller tusch.

Lgr 11 Förmåga

Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap, skapa bilder med hantverksmässiga tekniker.

Centralt innehåll

Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.

Kunskapskrav

Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår. I arbetet kan eleven använda några olika tekniker och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck. Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på att väl fungerande sätt.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy