Årskurs 4-6

Slöjd

Föregående tips Nästa tips

Mobilstället

Syfte

Att arbeta med olika material och tekniker för att utveckla ett mobilställ från idé till färdig produkt.

Läraren reflekterar och metod

Verktyg och material: Träbitar, kontursåg, stämjärn, skruv 2,5*20 mm, trälim, fil, slippapper, slipklots, geringssåg.

Genom att eleven tittar på filmen och får en grundinstruktion kan eleven vara förberedd på eventuella svårigheter under arbetsprocessen. Eleven kan hitta på egna lösningar och designa sina egna produkter. Därefter kan eleven planera hur arbetet ska struktureras, i vilken ordning allt ska göras. Detta kan dokumenteras, steg för steg. Eleven bör göra en enkel ritning på ställets två delar och skriva in de olika måtten.

Arbetsuppgift

Lgr 11 Förmåga

Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker.

Centralt innehåll*

Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material.

Kunskapskrav*

Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ. I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på att säkert och ändamålsenligt sätt med precision.

* årskurs 7-9

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy