Årskurs 4-6

Slöjd

Föregående tips Nästa tips

Stålmannen

Syfte

Att arbeta med metall och tekniker samt verktyg för metall för att utveckla en figur i plattjärn.

Läraren reflekterar och metod

Verktyg och material: Plattjärn 2×10 mm eller 2×15 mm, bågfil, metallfil, tunn ståltråd, maskeringstejp, pelarborrmaskin, borrstål, popnitar(blindnit), popnittång, körnare, hammare, ritspets, skruvstäd, bockmallar, penna, papper.

Eleverna tittar på filmen om hur en ”stålman” (eller stålfigur) tillverkas. Sedan kan de börjas göra en egen figur efter egen idé. Skisser och mallar skall tillverkas först och sen kan eleverna följa sin arbetsprocess genom att titta på filmen. Figuren i exemplet skulle exempelvis kunna användas som en skylthållare eller kanske ett grytunderlägg, men måste då eventuellt kompletteras med ”fötter” för att inte leda värmen vidare till bordet.

Arbetsuppgift

STEG 1 – Titta på filmen:

STEG 2: Skissa på en egen figur.
STEG 3: Planera arbetsprocessen.
STEG 4: Gör en egen figur.

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga verktyg och hantverkstekniker.

Centralt innehåll*

Metall, textil, trä och andra material. Materialens kombinationsmöjligheter med varandra.

Betygskriterier*

Eleven formger och framställer slöjdföremål på ett väl genomarbetat sätt. I slöjdarbetet använder eleven verktyg på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.

Eleven utvecklar i stor utsträckning idéer med utgångspunkt i inspirationskällor och prövar och omprövar då systematiskt hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion. Utifrån syftet med slöjdarbetet väljer eleven ett väl fungerande tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

* årskurs 7-9

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy