Årskurs 4-6

Slöjd

Föregående tips Nästa tips

Bokhållare

Syfte

Skapa en liten pryl som underlättar läsning. Det är en till synes enkel och liten sak, men eleverna får använda många olika steg i slöjdprocessen – från idé till färdig produkt.

Läraren reflekterar

Kanske har du också irriterat dig på hur boken inte vill ”öppna sig” ordentligt. Här får eleverna designa en egen produkt som löser ett problem.

Metod

Material: Furu eller björk, färg.
Verktyg/redskap: Kontursåg, Pelarborrmaskin, Syl, Bottenborr, Slippapper.
Tekniker: Såga, Borra, Markera, Putsa, Skruva.

Steg för steg: 

Form och funktion

Olika mallar för ett bokstöd
Att använda ett bokstöd när du läser

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga verktyg och hantverkstekniker.

Centralt innehåll*

Metall, textil, trä och andra material. Materialens kombinationsmöjligheter med varandra.

Betygskriterier*

Eleven formger och framställer slöjdföremål på ett väl genomarbetat sätt. I slöjdarbetet använder eleven verktyg på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.

Eleven utvecklar i stor utsträckning idéer med utgångspunkt i inspirationskällor och prövar och omprövar då systematiskt hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion. Utifrån syftet med slöjdarbetet väljer eleven ett väl fungerande tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

* årskurs 7-9

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy