Årskurs 4-6

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Mikronovell i sms-format

Syfte

Att uttrycka sig kärnfullt genom att berätta en historia med några få meningar.

Läraren reflekterar

Det är ett kreativt, språkutvecklande och roligt sätt att berätta en historia!

Metod

Eleverna får  i uppgift att berätta en historia om en bild eller ett motiv eller tema som vi läser om. Eleverna får följande instruktioner: Max 30 ord, då-tid, tredje person och en vändpunkt. Därefter skickar eleverna sms till mig och jag skärmdumpar texterna. De publiceras läses upp eller publiceras för klassen på ett lämpligt sätt.

Elevexempel

Mikronoveller - En skrividé av Malin Larsson

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll*

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.

Betygskriterier*

Eleven skriver olika slags texter med god språklig variation, väl fungerande struktur och innehåll samt god anpassning till texttyp, syfte, mottagare och sammanhang. Eleven följer språkliga normer på ett väl fungerande sätt.

* årskurs 7-9

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy