Årskurs 4-6

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Min stad i bild och ord

Syfte

Göra en betraktelse av staden vi bor i och uttrycka detta i foto och text.

Läraren reflekterar

Det här är en aktivitet som fordrar 1-2 lektioner. Den funkar bra i början eller slutet av terminen, eller som ett avbrott mellan två längre områden. Ett närliggande, friare och mer utmanande upplägg finns här: Min stad och ”jag” – med bild och ord.

Metod

Jag berättar för eleverna att vi ska ta en promenad i staden. Längs promenaden ska eleverna fota saker och platser de gillar och/eller anser vara typiska.

STEG 1: Vi går på en gemensam promenad, cirka 20-30 minuter, i stadens olika områden. Jag fotar också så att de elever som inte får med sig egna foton har något att välja på.

STEG 2: Eleverna väljer en bild och skriver ord som de associerar till bilden. Eleverna uppmanas att samla minst 20 ord, helst fler. Tid till förfogande, cirka 7-8 minuter.

STEG 3: Skriv en mening till varje ord. Tid: 7-8 minuter.

STEG 4: Sortera meningarna – para ihop de meningar som handlar om ungefär samma saker. Komplettera meningar som är ensamma. Tid: 7-8 minuter. Exempel:

  • kyla: Kylan biter i kinderna. Det är kallt ute. Grenarna fryser. Träden är kala.
  • vatten: Vattnet rinner genom Arboga. Det ligger is på vattnets yta. Barnen bryter istappar från taken.

STEG 5: I sista steget ska eleverna skriva en dikt om sitt fotografi. Läraren visar hur rim och stavelser kan skapa rytm och flyt i dikten. Exempel hur två meningar kan omformuleras med rim:

Vattnet rinner genom Arboga.
Det ligger is på vattnets yta.

Vattnet genom Arboga flyta,
det ligger is på vattnets yta. 

Eleverna skriver därefter sina verser och kan med fördel använda de redan ihopparade meningarna. Eleverna skriver om en sak/vers (se exempel kyla och vatten ovan).

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.
Förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Centralt innehåll*

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Betygskriterier*

Eleven skriver olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur och god språklig variation. Eleven följer grundläggande regler för språkriktighet med god säkerhet.

* årskurs 4-6

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy