Annons: Film och Skola - Nu med elevkonto

Årskurs 7-9

Hem- och konsumentkunskap

Föregående tips Nästa tips

Medvetna val för en hållbar utveckling

Syfte

Varje dag påverkas miljön genom de olika val människor gör när det gäller vilken mat och kläder de köper, vilka varor de förbrukar och hur sopor hanteras. I den här uppgiften ska eleverna redogöra för hur människor kan göra för att påverka miljön ur ett hållbart miljöperspektiv.

Läraren reflekterar

En klurig uppgift som ”tvingar” eleverna att fundera över ställningstagande i vardagen och i stort. Nyttigt!

Metod

Eleverna läser litteratur om ämnet och svarar på frågorna nedan. Tips på hemsidor: www.ungkonsument.se, www.sopskolan.se, www.sopor.nu.

Uppgifter

Visa förmåga att göra medvetna val för en hållbar utveckling.

 1. Hur kan vi påverka miljön på ett positivt sätt och varför? Dvs Hur kan vi bidra till en hållbar utveckling av miljön? Lokalt, nationellt och internationellt? Möjligheter och problem? Lyft fram dina egna tankar och reflektioner.
 2. Vad kan du göra för att minska på sopberget?
 3. Vilken typ av varor är det lättast/svårast för dig att minska konsumtionen av? Varför?
 4. Sortera dessa ”sopor” till rätt ställe och resonera varför vi måste återvinna eller återanvända dem: En tom ketchupflaska, en konservburk, ett par gamla jeans, tidningar.

Lgr 11 Förmåga

Värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.

Centralt innehåll

Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur de påverkar miljö och hälsa.

Kunskapskrav

Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.

Kommentarer


  Läs vår personuppgiftspolicy
  Annons: Fritidshemmens rikskonferens 2020
  Annons: Skrivdidaktik Lärarförlaget
  Annons: Förskolans nyhetsbrev