Årskurs 1-3

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Längre berättelser med cirkelmodellen

Syfte

Att skriva längre texter med stöd av en tydlig struktur.

Läraren reflekterar

De första berättelserna (eller händelseböcker) tenderar att bli fem-tio rader långa. Strukturen nedan fungerar som ett stöd och det hjälper barnen att planera sitt skrivande. För läraren blir det tydligt vilka elever som behöver hjälp att berätta mer (svara på frågorna vilka, var, vad, när och hur). De flesta förbättrar dock sitt skrivande mycket med hjälp av strukturen.

Steg 1

Börja med att läsa högt eller lyssna på några berättelser, t ex från Det magiska skrinet. Låt eleverna fundera och resonera parvis med hjälp av fyrfältaren.

Steg 2

Använd punkterna nedan och gör en enkel tabell på tavlan. Låt barnen fundera på en berättelse de lyssnat till. Skriv upp elevernas tankar i tabellen. Med hjälp av dina anteckningar kan eleverna muntligt återberätta berättelsen.

  • Huvudpersoner (utanpå, inuti, omkring)
  • Miljö (var utspelar sig handlingen)
  • Problem
  • Problemet stegras (här behöver eleverna mycket stöd)
  • Olika alternativ presenteras
  • Lösning (vilket alternativ huvudpersonerna väljer)
  • Avslutning

Steg 3

Eleverna funderar på en egen berättelse, gärna parvis eller i mindre grupper. Låt någon grupp berätta inför klassen. Du antecknar stödord i tabellen. Därefter skriver hela klassen en gemensam historia. Gå laget runt och låt alla elever vara delaktiga i skrivandet. Anslå texten så att alla elever enkelt kan gå tillbaka och titta i texten.

Steg 4

Inled med att använda formuleringar som inspirerar barnen. ”Nu ska du måla en berättelse. Du är konstnären och du kan behöva…”. Eleverna gör en planering (i punktform under rubrikerna ovan). Skrivandet kan börja!

Lgr 11 Förmåga

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Centralt innehåll

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.

Kunskapskrav

De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy