Årskurs 1-3

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Längre meningar – Gräv djupare

Syfte

Skriva mer utförligt och uttrycksfullt.

Läraren reflekterar

Genom att synliggöra textbearbetning med planschen ”Gräv djupare” blir tydligt för eleverna redan i tidig ålder. Det blir även ett begrepp man kan använda och som eleverna verkligen förstår.

Metod

Jag visar bilden och låter eleverna parvis fundera på:

  • Vilken skillnad är det mellan meningarna?
  • Vilken mening bär på mest information?
  • Vilken är bäst? Varför?
Skriva längre meningar - En övning för lågstadiet
  • Vi pratar om planschen, som sedan sitter uppe i klassrummet. Jag visar fler exempel på tavlan. Exempel: Jag ser …. en bil/ett flygplan/ett tåg, en hund/en myra/en orm, ett hus/ett skjul/ett slott … som … Eleverna kan parvis testa själva på några av exemplen (muntligt). Lyft exempel och visa på tavlan i helklass.
  • Eleverna arbetar med de olika arbetsbladen (del 1).
  • Eleverna får en ”Gräv djupare-bok” (litet skrivhäfte) där de skriver meningarna i del 2 (kort instruktion finns med).

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva ord, meningar och olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Kriterier för bedömning av kunskaper

Eleven skriver enkla texter med läslig handstil och med digitala verktyg. I texterna använder eleven stor bokstav, punkt och frågetecken samt kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy