Årskurs 1-3

Matematik

Föregående tips Nästa tips

Laborera med bråk

Syfte med att känna på bråket

Att känna på, laborera och jämföra bråk för att få en uppfattning om dess storlek (i förhållande till varandra).

Läraren reflekterar

I samband med att eleverna tränade på att förlänga och förkorta bråk upptäckte jag att det var lite knepigt för eleverna. De hade svårt att se samband mellan olika bråk. För att tydligt kunna visa att till exempel 1/2 är lika mycket som 2/4 , 3/6,  4/8, 5/10, 6/12 och så vidare skapade jag bråkcirklar som barnen enkelt kan laborera med.

Metod

Läraren kan använda cirklarna för gemensamma övningar, men även som ett stöd för elevernas individuella arbete. Cirklarna är indelade i 2-12 bitar. Laminera gärna cirklarna innan du klipper ut dem! Cirklarna finns som bifogad fil (PDF).

Bråk Sofie Olsson
Bråk Sofie Olsson

LGR 11 Förmåga (kopplingar till årskurs 3)

Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

Centralt innehåll

Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.

Kunskapskrav

Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.

Kommentarer

  • Imad Al Asadi skriver:

    Jag vill använda de här materialen för undervisa min elever i studiehandledning för underlätta att de kommer och förstår och ta kunskaperna som behov för att gå vidare i deras studie

  • Mischgan Haschimi skriver:

    Hej!
    Tack för tipset. Jag hade exakt samma upplevelse med mina elever som hade mycket svårt att se likvärdiga bråktal.


Läs vår personuppgiftspolicy