Årskurs 1-3

Matematik

Laborera med bråk

Syfte med att känna på bråket

Att känna på, laborera och jämföra bråk för att få en uppfattning om dess storlek (i förhållande till varandra).

Läraren reflekterar

I samband med att eleverna tränade på att förlänga och förkorta bråk upptäckte jag att det var lite knepigt för eleverna. De hade svårt att se samband mellan olika bråk. För att tydligt kunna visa att till exempel 1/2 är lika mycket som 2/4 , 3/6,  4/8, 5/10, 6/12 och så vidare skapade jag bråkcirklar som barnen enkelt kan laborera med.

Metod

Läraren kan använda cirklarna för gemensamma övningar, men även som ett stöd för elevernas individuella arbete. Cirklarna är indelade i 2-12 bitar. Laminera gärna cirklarna innan du klipper ut dem! Cirklarna finns som bifogad fil (PDF).

Bråk Sofie Olsson
Bråk Sofie Olsson

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att använda och beskriva matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

Centralt innehåll*

Tal i bråkform som del av helhet och del av antal samt hur delarna benämns och uttrycks som enkla bråk. Hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.

Kriterier för bedömning av kunskaper*

Eleven visar grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och använder dem med tillfredsställande säkerhet. Eleven ger även exempel på hur några begrepp relaterar till varandra. Eleven visar grundläggande kunskaper om naturliga tal och beskriver tals inbördes relation samt delar upp tal. Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform och delar upp helheter i delar samt jämför och namnger delarna som enkla bråk.

* årskurs 1-3

Kommentarer

  • Mischgan Haschimi skriver:

    Hej!
    Tack för tipset. Jag hade exakt samma upplevelse med mina elever som hade mycket svårt att se likvärdiga bråktal.


Läs vår personuppgiftspolicy