Årskurs 1-3

Matematik

Föregående tips Nästa tips

Dagens tal – En startuppgift

Syfte

Formulera egna lösningar på ett givet svar (och tal). Samtala med varandra för att sätta ord på matematiken och upptäcka andra sätt att tänka.

Lärare reflekterar

Jag använder Dagens tal ofta som en startuppgift i början av lektionen, antingen på morgonen eller efter en rast. Det blir en lugn start på lektionen. Det bästa med denna uppgift är att alla kan jobba med uppgiften på sin nivå, inspireras och lära av andra när vi gemensamt går igenom uttrycken. Ibland har vi kört EPA (enskilt, par, alla), men oftast jobbar eleverna enskilt och därefter samtal med alla.

Metod

Jag skriver dagens tal på tavlan, exempelvis talet 16. Uppgiften är att komma på hur jag kommit fram till svaret 16. Ibland uppmanar jag eleverna att komma på så många uttryck med addition som möjligt innan de får välja fritt. Nästa gång ska enbart subtraktion användas först. Oftast väljer dock eleverna räknesätt fritt. De skriver lösningarna i sin tankebok.

När det gått en liten stund får alla dela med sig av uttryck de gjort och vi skriver upp dem på tavlan runt dagens tal. Ju fler gånger man gjort detta, desto fler avancerade uttryck brukar eleverna komma på. Ibland får de med alla räknesätt samma uttryck. Blir det fel hjälps vi åt att klura och korrigera.

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

Centralt innehåll

De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.

Kriterier för bedömning av kunskaper

Eleven väljer och använder i huvudsak fungerande matematiska metoder för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande säkerhet. Eleven använder huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten.

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy