Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Inferensläsning – Vad är det som händer?

Syfte

Visa eleverna lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Hur kan man att lista ut vad som händer? Medföljande kort, längst ned som PDF, kan även användas för att eleverna ska upptäcka hur det går att använda språket för att beskriva och levandegöra.

Läraren reflekterar

Jag brukar genomföra denna uppgift i början av läsåret, till exempel i årskurs 7. Eleverna lär sig hur man “läser mellan raderna” och vad det innebär, samtidigt som de får en försmak av hur man gestaltar händelser, miljö, personer och känslor. Eftersom texterna är relativt lätta så brukar eleverna känna att de lyckas med förmågan att läsa mellan raderna vilket jag tycker är viktigt att de får göra.

Metod

Jag brukar börja med att ha en genomgång med hjälp av presentationen nedan. Sedan får eleverna själva arbeta med inferenskorten. Sedan går vi igenom varje kort i helklass. Till sist får eleverna själva skriva två egna inferenskort där de ska skriva en text där läsaren behöver “läsa mellan raderna” för att lista ut vad som händer eller har hänt.

Exempel – Inferenskort

Läsa med inferenser

Presentation

Ladda ned och redigera presentationen

Lgr 11 Förmåga

Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

Centralt innehåll

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Kunskapskrav

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy