Årskurs 4-6

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

I rörelse – Karin Boye

Syfte

Bli bekant med Karin Boye, hennes dikter och särskilt I rörelse, för att att sedan skapa en dikt med inspiration av diktaren och ett annorlunda textmöte.

Läraren reflekterar

Karin Boye använder bland annat rim för att hitta rytm i sina texter. Eleverna kan med fördel använda ett rimlexikon om de vill ha hjälp att hitta olika alternativ. Här finns två online: rimlexikon.se och rimlexikon.com.

Metod

STEG 1: Först berättade jag om Karin Boye. Det finns flera texter om henne, bland annat här: Litteraturbanken skola om Karin Boye, SKBL – Karin Boye och Karin Boye sällskapet.

STEG 2: Vi lyssnade på några dikter som Karin Boye själv läser. Några dikter finns publicerade på Litteraturbanken. Därefter läste vi I rörelse. Eleverna fick var sitt exemplar på ett A4-papper. Eleverna funderade enskilt på vad dikten handlar om. Vilka ord/rader är särskilt viktiga? Vad betyder de inledande raderna som slutar med ”Den bästa dagen är en dag av törst”? Hur tolkar du de andra raderna? Vilken känsla får du av dikten? Eleverna samtalade med varandra om tolkningarna och tankar lyftes i helklass.

STEG 3: Jag berättade om hur dikten är uppbyggd. Vi räknade stavelser i varje rad och uppmärksammade rimmen. Eleverna läste dikten högt för varandra och fick känna hur stavelser och rim skapar takt.

STEG 4: För att eleverna skulle få något att dikta om lyfte jag fram något aktuellt. Just då var det mycket om Corona och pandemin så därför valde jag en text från Folkhälsomyndigheten: Skydda dig och andra från smittspridning. Vi läste den tillsammans.

STEG 5 – Elevinstruktion till skriv en egen dikt: Nu ska du skapa PandemiPoesi a la Boye. Gör så här:

  1. Välj ut fem meningar eller delar av meningar.
  2. Skriv en ny mening, efter varje mening från texten, som rimmar på slutet (se Boyes text).
  3. Sammanställ dina fem meningar från texten tillsammans med dina fem nya meningar, på samma sätt som Boye har gjort.
  4. Klappa stavelserna i din dikt – Byt ut ord och anpassa meningarnas längd för att få rytm i dikten.
  5. Skriv en passande titel till din dikt.

Elevexempel

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

Centralt innehåll*

Skönlitteratur för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Lyrik, dramatik, sagor och myter. Texter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Betygskriterier*

Eleven läser skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt och visar mycket god läsförståelse. Dessutom sammanfattar eleven olika texter med god säkerhet. Eleven för också välutvecklade resonemang om tydligt framträdande budskap i olika texter.

* årskurs 4-6

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy