Årskurs 4-6

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

I huset där jag bor

Syfte

Att få en inblick (och förståelse för) hur andra människor lever och bor.

Läraren reflekterar

Jag tycker om Lena Sjöbergs bilderböcker. Hon har skrivit många fina böcker på rim och jag hörde henne nyligen i en intervju i Lundströms bokradio där hon uttryckte att ”poesi är som vykort från andra världar”. Enligt min erfarenhet är det världar som eleverna verkligen gillar att utforska. Ett exempel är boken I huset där jag bor. Där får vi en inblick i olika människors hem. Med några meningar på varje uppslag beskriver Sjöberg olika människornas rum i huset där de bor.

Jag har arbetat med boken i en åk 4. Eleverna fascinerades av de fantasifulla bilderna. De roliga, spännande och oväntade detaljer gör att det mycket att prata om inbjuder till att ställa frågor. 

Ur: I huset där jag bor

Metod, aktivitet och elevexempel

Efter att läst och samtalat om bilderna fick eleverna parvis varsin bild. Jag ville att de skulle studera rummen och formulera frågor kring vad de såg. Några exempel till bilderna ovan:

  • Varför bor det så många katter där?
  • Är katterna ensamma hela dagen?
  • Vem bor tillsammans med katterna?
  • Hur kan hunden gå in genom dörren?
  • Hur lång är hunden?
  • Hur mycket äter hunden?
  • Vem är personen i skuggan?

En mycket språkutvecklande övning med full aktivitet som avslutades med att eleverna fick delge varandra sina frågor. Som alltid såg eleverna detaljer som undgått mig och reflekterade över saker som jag inte gjort. 

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.
Förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

Centralt innehåll*

Skönlitteratur för barn från olika tider och skilda delar av världen. Sånger, muntligt berättande, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

Kriterier för bedömning av kunskaper*

Eleven läser bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kommenterar och återger delar av innehållet och visar grundläggande läsförståelse. Eleven för också enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna.

* årskurs 1-3

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy