Årskurs 4-6

Undervisning

Föregående tips Nästa tips

Grindslanten – samtal om kamratskap

Syfte

Eleverna använder sitt språk för att tänka, kommunicera och lära. Eleverna ska dessutom få förståelse för att sättet de kommunicerar på får konsekvenser för andra människor.

Läraren reflekterar

En bild säger mer än tusen ord och i det här fallet är det verkligen så. Bilden ger upphov till flera bra samtal, diskussioner och insikter. Det finns möjlighet att utveckla lektionen i oändlighet, samt koppla den till andra ämnen, t ex religion ”Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer”.

Förberedelser

Skaffa en tavla med motivet Grindslanten av August Malmström. Den brukar finnas på de flesta loppisar. Alternativt kan man leta upp bilden på internet och projicera på vägg/duk med hjälp av projektor, men det finns en poäng med att visa bilden som ”tavla”, med ram och allt vad det innebär, så att barnen får en känsla av att någon faktiskt målat den. Se det som ett sätt att väcka barns nyfikenhet för konst.

Samtala om grindslanten

Metod och arbetsuppgifter

Steg 1: Visa tavlan för eleverna och låt dem parvis samtala om en punkt i taget:

  • Vad ser du på tavlan?
  • Vad tror du har hänt innan det som händer på tavlan?
  • Hur tror du att personerna känner sig?
  • Skulle du vilja vara någon av personerna på tavlan? Vem? Varför?
  • Är det någon person på tavlan som du inte skulle vilja vara? Vem? Varför?

När surret lägger sig efter varje fråga får barnen delge klassen sina tankar.

Steg 2:  Eleverna funderar vidare på hur  man skulle kunna göra så att det blir bra för alla barnen på bilden? Detta kan med fördel göras i par eller mindre grupp så att barnen får mötas, diskutera och förhandla. Låt varje par/grupp tillsammans rita eller dramatisera (beroende på vad de är mest bekväma i, kanske de kan få välja) vad de tror hände innan det som sker på tavlan och framförallt vad som händer efter.  Här kan du med fördel använda appen Ritprata om du vill tillämpa digitala verktyg.

Steg 3: Detta är ett reflektionstillfälle tillsammans med eleverna där de får visa varandra sina ”lösningar”. Om möjligt anslå elevernas lösningar och koppla dem till klassens regler där ingen ska behöva känna sig som barnen på tavlan.

En skrivuppgift kopplat till verket

Skriv en berättelse där konstverket ingår som en del av historien. Eleven kan inta valfri persons perspektiv och berätta historien där bråket är inledningen, mitten eller slutet.

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll*

Strukturerade samtal. Att berätta om vardagliga händelser samt att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Att lyssna, ställa frågor och ge kommentarer.

Kriterier för bedömning av kunskaper*

Eleven samtalar om elevnära frågor och ämnen och ställer frågor, ger kommentarer och framför egna åsikter. När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår. Dessutom ger och tar eleven enkla muntliga instruktioner.

* årskurs 1-3

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy