Årskurs 4-6

Undervisning

Föregående tips Nästa tips

Förhållningssätt för att lyckas med lärande

Vad har eleverna för mål och vilka är deras förebilder? Det är en utmärkt ingång för att gemensamt sätta upp förhållningssätt och på köpet får eleverna reflektera över sitt lärande.

Hur gör man för att lyckas?

Jag hämtat inspiration från läsningen av Utmanande undervisning i klassrummet av James Nottingham. Hans tips är att vi ska hitta en mental bild av då vi har lyckats med något och hur vi gjorde för att lyckas med detta. Jag kommer därför be eleverna arbeta i grupper med att gemensamt lyfta ett exempel då de till exempel lärde sig cykla, simma eller lärde känna en ny person. De får resonera i grupper och dela med sig av sina erfarenheter och skriva ner stödord för vilket förhållningssätt de hade då de lyckades. Dessa stödord kommer jag sedan lyfta fram från grupperna på smartboarden och synliggöra. Tänkbara ord kommer antagligen bli uthållighet, fick hjälp, fokuserade på rätt sak och samarbetade.

Skapa ett gemensamt förhållningssätt

Nästa steg, som Nottingham nämner, är att resonera vidare på vilket sätt social samverkan kan skapas så att vi visar varandra respekt och att alla kan lära av varandra. Om eleverna har angett att få hjälp som ett resultat av egen framgång kan det bli att vi ger varandra hjälp som gemensam förhållningsram för gruppen. Tanken är att göra detta för alla de stödord vi fick fram i första omgången av diskussionerna i grupperna och ändra fokus från en själv till vad jag har för påverkan på andra. Dessa regler för lärande kommer jag göra om till bilder som kan anslås både digitalt och i klassrummet.

Regler eller förhållningssätt?

De kommer antagligen likna de förra jag hade, men det blir elevernas. Det som jag fastande för med detta sätt är att de blir klassens regler. Med denna ingång blir eleverna också medvetna om hur deras eget agerande påverkar alla i gruppen. Regler är ofta kontraktproduktiva och jag personligen tycker att vi lägger alldeles för mycket fokus på regler. Reglerna är ju till för att man ska lära och då måste vi hitta ingångar till hur vi kan göra dem så att de lyfter eleverna i det istället. Vi vet ju alla hur inspirerande vi känner oss av förbud – inga mobiler, inga kepsar och tuggummin i klassrummet. Om vi istället får eleverna att förstå att en mobil kan få dem att lyckas om de använder den med målet med lektionen i fokus, kommer eleverna vilja lyckas. Att lyfta fram förhållningssätten och visualisera dem på väggen i hemklassrummet gör det lätt att hela tiden knyta undervisningen till dem.

Hur skapar du en bra lärmiljö så att eleverna har fokus på lärandet?

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy