Årskurs 4-6

Undervisning

Föregående tips Nästa tips

Fördela roller i gruppen

Syfte

Skapa ett system där alla elever bidrar till gruppens och klassens gemensamma arbete. Ett system gör så att rollerna fördelas och varieras.

Läraren reflekterar

Grundtanken är att eleverna ska veta vad de förväntas bidra med i gruppens/klassens arbete, vilket skapar förutsägbarhet och trygghet. När eleverna har blivit vana med att slumpen (eller snarare ett system) styr rollerna är det sällan någon som protesterar. Eleverna blir duktiga på att hjälpa, samarbeta och samtala med varandra.

Metod

Systemet fungerar likväl om eleverna är placerade i bordsgrupper eller i par. Jag märker upp klassrummets alla bänkar med siffrorna 1-4. Varje bordsgrupp eller två par bildar en mindre grupp (1-4). Det finns alltså i 1:a i varje grupp och en 2:a och så vidare (i en klass om 24 elever blir det alltså sex elever av varje nummer).

Jag brukar använda dessa nummer för att fördela och organisera elevernas arbete i klassrummet:

  • I gruppsamtal eller arbeten tilldelas eleverna ändamålsenliga roller och uppgifter: Alla 1:or skriver protokoll, 2:or är samtalsledare, 3:or fokus- och tidshållare, 4:or observerar och sammanfattar.
  • Skapa tillfälliga grupper vid redovisning och/eller lagbyggen snabbt och enkelt: ”Alla 1:or, alla 2:or, alla 3:or … ”
  • Vid hämtning av material: ”Alla 2:or kommer och hämtar till sin grupp.”
  • Placering i matsalen.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy