Årskurs 4-6

Undervisning

Föregående tips Nästa tips

Hur du säger det spelar roll

Syfte

Göra eleverna medvetna om sitt och andras språkbruk. Hur man säger något spelar stor roll! Samtalsunderlag medföljer (i PDF längst ned).

Läraren reflekterar

Eleverna uppskattar den här aktiviteten och de blir väldigt medvetna om hur man kan säga saker på olika sätt och därmed mena olika saker.

Metod

Förslag på inledning: Samtala om hur man låter arg, glad, irriterad och så vidare så att alla vet betydelsen av alla ord som finns med på emoji-korten (finns i PDF-filen längst ned).

Förslag på aktivitet: Para ihop eleverna i grupper om 3-4 stycken. Lägg korten med emojisar upp och ner i en hög. Gruppen vänder upp ett kort med fraser på. Sedan går de laget runt och drar ett emoji-kort var och säger frasen på det sätt kortet visar. Vänder de exempelvis upp kortet med “Vad gör du?” så ska alla i gruppen säga den frasen på det sätt emoji-kortet, var och en drar, visar.

Efter aktiviteten: Förslag på på frågor att samtala om eller att skriva om: Kan samma fras betyda olika saker beroende på hur man säger det? Vad kan man behöva tänka på när man pratar med andra i så fall?

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll*

Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på kroppsspråk, tonfall och ords nyanser. Språkbruk samt möjligheter och risker vid egen kommunikation i digitala medier.

Kriterier för bedömning av kunskaper*

Eleven samtalar om elevnära frågor och ämnen och ställer frågor, ger kommentarer och framför egna åsikter. När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår. Dessutom ger och tar eleven enkla muntliga instruktioner.

* årskurs 1-3

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy