Årskurs 1-3

Matematik

Föregående tips Nästa tips

Gångertabeller – vägen till automatisering

Syfte

Övningarna syftar dels till att öka förståelsen för multiplikation, dels att underlätta inlärningen av multiplikationstabellerna. Det underlättar mycket om gångertabellerna är automatiserade.

Läraren reflekterar

En del elever tycker att det är tråkigt och/eller svårt att träna på gångertabellerna. Då är det bra att använda många olika sätt! Det blir det både roligare och förhoppningsvis lättare att förstå.

Metoder och uppgifter

Ta en tabell i taget, till exempel tvåans. Använd cm-rutat papper. Måla staplar om två rutor på varandra (med två olika färger). Skriv in två-hoppen i axeln (2, 4, 6 osv). Körläs hoppen. Läs hoppen parvis. Börja bakifrån (20, 18, osv).

Lyssna på och sjung med:

Treans tabell Fyrans Femmans

Rita en tallinje. Rita tvåhopp.

Gör en tallinje på golvet. Hoppa tvåans tabell.

Burr! Lek i grupp eller helklass. Turen går runt. Eleverna får inte säga tal som ingår i aktuell tabell eller den siffran. Ex treans tabell: 1, 2, burr, 4, 5, burr, sju, åtta, burr, tio, elva, burr, burr (13), fjorton, burr, sexton osv. Den som säger fel är ute!

Digitala spel

Bläddror

Eleverna kan tillverka egna bläddror och testa varandras. Gör i ordning en mall som kopieras på lite tjockare papper i olika färger. Bläddran ska ha 11 rutor på den framsidans högra del. Om du har ett A4-papper blir varje ruta ca 2,7 mm hög. Eleverna kan sedan klippa, vika och skriva in uppgifter och svar.

Det blir roligare och svårare om uppgifterna inte kommer i ”rätt” ordning. Eleverna kan skriva alla uppgifter som ingår i tabellen på ett kladdpapper: 1*3, 2*3, 3*3, 4*3 … 10*3 och stryka vartefter de skrivs in i bläddran. Då håller de koll på att alla kommer med!

Eleverna gör så här:

  • Vik papperet på mitten. Klipp isär rutorna så att de går att vika upp.
  • Skriv ”START” på valfri ruta, lyft rutan och skriv den första uppgiften.
  • Skriv svaret på valfri ruta på bläddrans framsida. Lyft rutan och skriv en ny uppgift.
  • Skriv svaret på ny valfri ruta på framsidan, lyft rutan och skriv en ny uppgift.
  • Upprepa tills alla uppgifter är inskrivna.
  • Under sista svaret kan man skriva ”Mål” eller ”Grattis” eller något liknande som indikerat att eleven fixat tabellen!
Gör en bläddra

Lgr22 Syfte 

Utveckla förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

Centralt innehåll 

Metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning, överslagsräkning och skriftlig beräkning. Användning av digitala verktyg vid beräkningar.

Kriterier för bedömning av kunskaper 

Eleven väljer och använder i huvudsak fungerande matematiska metoder för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande säkerhet. Eleven använder huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy