Årskurs 1-3

Matematik

Gångertabeller – vägen till automatisering

Syfte

Övningarna syftar dels till att öka förståelsen för multiplikation, dels att underlätta inlärningen av multiplikationstabellerna. Det underlättar mycket om gångertabellerna är automatiserade.

Läraren reflekterar
En del elever tycker att det är tråkigt och/eller svårt att träna på gångertabellerna. Då är det bra att använda många olika sätt! Det blir det både roligare och förhoppningsvis lättare att förstå.

Metoder och uppgifter
Ta en tabell i taget, t ex tvåans. Använd cm-rutat papper. Måla staplar om två rutor på varandra (med två olika färger). Skriv in två-hoppen i axeln (2, 4, 6 osv). Körläs hoppen. Läs hoppen parvis. Börja bakifrån (20, 18, osv).

Lyssna på och sjung med:

Treans tabell Fyrans Femmans

Rita en tallinje. Rita tvåhopp.

Gör en tallinje på golvet. Hoppa tvåans tabell.

Burr! Lek i grupp eller helklass. Turen går runt. Eleverna får inte säga tal som ingår i aktuell tabell eller den siffran. Ex treans tabell: 1, 2, burr, 4, 5, burr, sju, åtta, burr, tio, elva, burr, burr (13), fjorton, burr, sexton osv. Den som säger fel är ute!

Digitala spel

Bläddror

Eleverna kan tillverka egna bläddror och testa varandras. Gör i ordning en mall som kopieras på lite tjockare papper i olika färger. Bläddran ska ha 11 rutor på den framsidans högra del. Om du har ett A4-papper blir varje ruta ca 2,7 mm hög. Eleverna kan sedan klippa, vika och skriva in uppgifter och svar.

Det blir roligare och svårare om uppgifterna inte kommer i ”rätt” ordning. Eleverna kan skriva alla uppgifter som ingår i tabellen på ett kladdpapper: 1*3, 2*3, 3*3, 4*3 … 10*3 och stryka vartefter de skrivs in i bläddran. Då håller de koll på att alla kommer med!

Eleverna gör så här:

  • Vik papperet på mitten. Klipp isär rutorna så att de går att vika upp.
  • Skriv ”START” på valfri ruta, lyft rutan och skriv den första uppgiften.
  • Skriv svaret på valfri ruta på bläddrans framsida. Lyft rutan och skriv en ny uppgift.
  • Skriv svaret på ny valfri ruta på framsidan, lyft rutan och skriv en ny uppgift.
  • Upprepa tills alla uppgifter är inskrivna.
  • Under sista svaret kan man skriva ”Mål” eller ”Grattis” eller något liknande som indikerat att eleven fixat tabellen!
Gör en bläddra

Lgr 11 Förmåga 

Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

Centralt innehåll 

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare. Metodernas användning i olika situationer.

Kunskapskrav 

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy