Årskurs 1-3

Svenska/Svenska som andraspråk

Formulera en instruktion

Syfte

Formulera sig i tal och skrift så att en mottagare förstår.

Läraren reflekterar

Inslaget att instruktionen ska förstås av en robot brukar underlätta för elevernas förståelse av instruktionens innehåll, form och funktion. Det blir tydligt för dem att instruktionen måste vara enkel och begriplig.

Metod

Jag berättar hur man ska gå tillväga för att genomföra något enkelt, till exempel att vässa pennan eller tömma soporna i klassrummet. Jag skriver även upp stegen på tavlan och benämner händelser, aktiviteter, saker, tids- och lägesord vid dess rätta namn (undviker ord som den, det, där, här, hit, dit). Jag använder och stryker under tidsord som först, sedan, nästa steg, därefter och till sist eller för det första, andra och tredje.

Därefter får eleverna testa. Jag betonar hur viktigt det är att välja rätt ord då instruktionen ska förstås av en robot:

Eleverna beskriver för varandra i par och skriver därefter instruktioner. Flera olika förslag och stödkort medföljer som PDF längst ned på sidan. Exempel:

 

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva ord, meningar och olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Kriterier för bedömning av kunskaper

Eleven skriver enkla texter med läslig handstil och med digitala verktyg. I texterna använder eleven stor bokstav, punkt och frågetecken samt kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy