Årskurs 4-6

Engelska

Föregående tips Nästa tips

Favoritlåten – att lyssna, skriva, läsa, översätta och analysera

Syfte

Läsa och förstå sånger.

Läraren reflekterar

En rolig uppgift som engagerar, särskilt när eleven får välja sin favoritlåt. Texter till musik berör ofta eleverna känslomässigt. Här får de tillfälle att fördjupa sig i klassiska och moderna texter och samtidigt lära sig många nya ord, samt i vilka sammanhang de kan användas.

Metod

Låt eleverna välja favoritlåt, till exempel en elev per vecka. Skriv texten på tavlan. Förklara obekanta ord. Låt eleverna skriva av texten, lyssna därefter på låten. Därefter kan barnen läsa och översätta texten parvis. Avsluta med att översätta gemensamt och analysera eventuella budskap.

Om barnen vill kan texten och musiken betygsättas. Skapa en ”best-of-lista” i klassrummet, både vad gäller text och musik. Mycket uppskattat!

Eleverna brukar uppskatta om man bjuder på personliga favoriter och det är dessutom ganska enkelt att berätta lite om bakgrunden till låtarna. Dessa har jag använt vid olika tillfällen:

Lgr22 Syfte

Utveckla förståelse av engelska i tal och skrift.
F
örståelse av kulturella och sociala förhållanden i olika sammanhang och områden där engelska används.

Centralt innehåll*

Sånger, sagor och dikter.

Betygskriterier*

Eleven lyssnar samt förstår och tolkar helheten och väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven läser samt förstår och tolkar helheten och väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

* årskurs 4-6

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy