Årskurs 4-6

Engelska

Föregående tips Nästa tips

Guess the word

Syfte

Under lekfulla former uppmuntras eleverna att beskriva föremål, företeelser och personer för varandra.

Läraren reflekterar

Att leka eller köra en liten tävling tar bort fokus från det egentliga syftet. Det blir lättsamt och avspänt. Eleverna pratar och pratar utan att tänka på att de faktiskt gör det! De tränar dessutom på att omformulera och hitta språkliga utvägar.

Metod

Muntlig övning som med fördel genomförs i mindre grupper om ca tre-fyra elever. En lek/tävling tar cirka 15 minuter.

Regler

En elev förklarar ordet på engelska, övriga gissar (antingen muntligt eller skriftligt). Rätt svar=1 poäng, samt 1 poäng till den som förklarar om någon gissar rätt ord. Flera poäng kan tilldelas den som förklarar om leken genomförs med skriftliga svar.

De som gissar sitter vända bort från tavlan. Den som förklarar ställer sig framför dessa personer. Läraren skriver ordet på tavlan som ska förklaras (ca 45 sek/ord).

Muntligt: Den som räcker upp handen först får en gissning (sedan ute). Vid fel får övriga fortsätta att lyssna och gissa var sin gång.

Skriftligt: Berättaren beskriver klart, alla skriver svaret.

Förslag på ord

 • Välj ur aktuella texter klassen jobbat med (glosor).
 • Kroppsdelar.
 • Klädesplagg.
 • Hus/lägenhetsord (badrum, sovrum, fönster, dörr, kök, brevlåda).
 • Saker i köket.
 • Saker i badrummet.
 • Saker i vardagsrummet/sovrummet.
 • Saker i klassrummet.
 • Kända personer sport.
 • Kända personer musik.
 • Kända personer film/tv.
 • Kända personer politik/allmänt.
 • Personer i klassen.
 • Lärare.
 • Sago/seriefigurer.
 • Verb.

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera på engelska i tal och skrift.
Förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Centralt innehåll* 

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Betygskriterier*

I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven i någon mån varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

* årskurs 4-6

Kommentarer


  Läs vår personuppgiftspolicy