Årskurs 1-3

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Faktatext med cirkelmodellen – Valfritt djur

Syfte

Skriva en beskrivande text för att lära sig mer om ett djur.

Läraren reflekterar

Att utveckla elevernas tänkande och skrivande kräver struktur och mycket träning, både gemensam och individuell. Sexfältaren kan fundera som ett stöd i utformandet av hjälpfrågor, både till läraren och eleven. Att ställa frågor inför och till elevernas texter gör att eleverna får lättare att sortera sina tankar. Fungerar klockrent! Med hjälp av strukturen blir elevtexterna mycket tydligare och fylligare.

Steg 1

För att få en bra ingång och förförståelse kan eleverna parvis eller i mindre grupper resonera om deras erfarenhet vad gäller djur. Förslag på samtalsämnen: egna husdjur, favoritdjur, föda, ålder, beteende och så vidare. Varför inte titta på något program, till exempel Naturfilm?

Steg 2

Läs några beskrivande texter tillsammans. På Bilder och fakta finns det många texter om djur. Låt eleverna fundera på vad typiska inslag i texten och hur de är uppbyggda.

Steg 3

Skapa en gemensam text där du som lärare använder elevernas förslag. Använd sexfältaren för att samla information och skriv därefter en gemensam text. Visa hur du kan ställa frågor inom varje fält (för att texten ska bli mer innehållsrik).

Skriv en beskrivande text med cirkelmodellen

Steg 4

Barnen väljer ett djur som de vill skriva om. Skriv ut en bild av djuret och låt eleverna parvis beskriva sina bilder. Eleverna läser lämplig text och fyller därefter i sexfältaren. Sedan är det dags att skriva en egen text. Publicera elevarbeten i väggplanscher, gemensam bok eller muntlig redovisning.

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva ord, meningar och olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag.

Kriterier för bedömning av kunskaper

Eleven skriver enkla texter med läslig handstil och med digitala verktyg. I texterna använder eleven stor bokstav, punkt och frågetecken samt kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

Eleven söker information ur någon anvisad källa och återger grundläggande delar av informationen i enkla faktatexter. Texterna innehåller egna formuleringar och grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.

Kommentarer

  • Ampa onmoung skriver:

    Det är mycket konkret och väldigt tydlig struktur. Tack för din insats och jag har fått mycket tips och inspiration från din planering.


Läs vår personuppgiftspolicy