Årskurs 1-3

Svenska/Svenska som andraspråk

Faktatext med cirkelmodellen – Valfritt djur

Syfte

Skriva en beskrivande text för att lära sig mer om ett djur.

Läraren reflekterar

Att utveckla elevernas tänkande och skrivande kräver struktur och mycket träning, både gemensam och individuell. Sexfältaren kan fundera som ett stöd i utformandet av hjälpfrågor, både till läraren och eleven. Att ställa frågor inför och till elevernas texter gör att eleverna får lättare att sortera sina tankar. Fungerar klockrent! Med hjälp av strukturen blir elevtexterna mycket tydligare och fylligare.

Steg 1

För att få en bra ingång och förförståelse kan eleverna parvis eller i mindre grupper resonera om deras erfarenhet vad gäller djur. Förslag på samtalsämnen: egna husdjur, favoritdjur, föda, ålder, beteende och så vidare. Varför inte titta på något program, till exempel Naturfilm?

Steg 2

Läs några beskrivande texter tillsammans. På Bilder och fakta finns det många texter om djur. Låt eleverna fundera på vad typiska inslag i texten och hur de är uppbyggda.

Steg 3

Skapa en gemensam text där du som lärare använder elevernas förslag. Använd sexfältaren och skriv en gemensam text. Visa hur du kan ställa frågor inom varje fält (för att texten ska bli mer innehållsrik).

Skriv en faktatext om djur med cirkelmodellen

Steg 4

Barnen väljer ett djur som de vill skriva om. Skriv ut en bild av djuret och låt eleverna parvis beskriva sina bilder. Eleverna läser lämplig text och fyller därefter i sexfältaren. Sedan är det dags att skriva en egen text. Publicera elevarbeten i väggplanscher, gemensam bok eller muntlig redovisning.

Lgr 11 Förmåga

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Centralt innehåll

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.

Kunskapskrav

De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning. Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.

Kommentarer

  • Ampa onmoung skriver:

    Det är mycket konkret och väldigt tydlig struktur. Tack för din insats och jag har fått mycket tips och inspiration från din planering.


Läs vår personuppgiftspolicy