Årskurs 1-3

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Faktatext om djur och natur

Syfte

Lära sig mer om naturen och skriva en sammanhållen faktatext.

Lärare reflekterar

I det lilla häftet medföljer ett exempel på hur en arbetsuppgift kan konstrueras. Sättet att lära sig skriva en faktatext fungerar såklart lika bra till ett läromedel eller en bok om djur och växter.

Metod

Jag berättar hur jag gör för att lära mig mer om ett djur. Jag läser en text, skriver stödord medan jag läser och skriver därefter en text baserat på de ord jag har antecknat under läsning. Texten använder jag bara för att ta reda på sådant jag inte kommer ihåg.

Första gångerna kan läraren välja ett djur eller en växt om eleverna är ovana att läsa och skriva på egen hand. Det blir lättare att visa hur texten kan skrivas om alla elever läst om samma djur. Eleverna väljer därefter ett djur eller en växt som de läser och skriver om.

Jag gör arbetsblad med fram och baksida. På exemplet finns ett djur och en växt – kopian delas på mitten och bladen kan plastas in och användas flera gånger. Jag kopierar så att texten hamnar på en sida och uppgiften med stödord på den andra.

Lgr22 Syfte*

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll*

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva ord, meningar och olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Kriterier för bedömning av kunskaper*

Eleven skriver enkla texter med läslig handstil och med digitala verktyg. I texterna använder eleven stor bokstav, punkt och frågetecken samt kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.

* Svenska

Kommentarer

  • Abdulkadir Sheikh skriver:

    Hej Emma! Tack för lektionen om fakta om djur och naturen . Det är enkelt och anpassar även min lektion som är modersmål på somaliska i olika skolor i Örebro. Jag kommer översätta på somaliska och använda den.


Läs vår personuppgiftspolicy