Årskurs 4-6

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Beskriva karaktärer utifrån bilder

Syfte

Att beskriva karaktärer som möts i en berättande text. Träna på hur en berättande text kan byggas upp.

Läraren reflekterar

Ett sådant här upplägg blir ofta roligt och givande. Tempot är högt och aktiviteterna varierande. Eleverna blir aktiva och engagerade. Dessutom lockar lektionen fram många skratt! Uppgiften går att genomföras i mindre grupp (3-4 elever), parvis eller enskilt. Roligast blir det nog att jobba tillsammans med någon. Om det är första gången eleverna gör uppgiften går den även att göra tillsammans med hela klassen.

Förberedelser

Läraren letar reda på tre karaktärer som väcker elevernas nyfikenhet. Tips. Google på ”man, boy, woman eller girl” och om läraren vill vrida till och förstärka karaktärernas känslor kan man lägga till ett adjektiv ”angry, sad eller nervous”. Exempel nervous man och angry woman. Dela in eleverna i par eller mindre grupper.

Metod

Steg 1: Visa bilden på den första personen, anonym för alla. Eleverna ska komma överens om personens: namn, ålder, yrke, civilstånd, boende, inkomst, barn, föräldrar, tidigare historia. Dessa fakta skrivs upp bredvid bilden i punktform.

Steg 2: Nu ska eleverna tillsammans beskriva personen utifrån faktan i steg ett. Tänk inuti: egenskaper, intressen, tycker om/tycker inte om, vanor/ovanor. Eleverna kan göra en tankekarta.

Steg 3: Eleverna skriver en presentation i berättande text. Det blir inledningen på berättelsen.

Steg 4-6: Visa bilden på den andra personen. Upprepa steg 1-3. Steg 3 – presentationen av person två skrivs på samma papper som presentationen av person ett så att det blir en naturlig fortsättning på berättelsen, en parallellhandling.

Steg 7: Eleverna ska nu skapa en situation så att de två personerna träffas. Eleverna kan först skissa på ett händelseförlopp (en kladd) och när de är nöjda fortsätter de berättelsen. Intrigen skapas (ett problem uppstår).

Steg 8-10: Presentera den tredje karaktären. Upprepa steg 1-3. Presentationen av person tre (steg 3) skrivs såklart i berättelsen. Parallellhandling.

Steg 11: Person nummer tre ska på något sätt möta de två andra. Vad händer? Spåna först och avsluta sedan berättelsen. Klimax och avtoning.

Eventuellt efterarbete: Eleverna gör en snygg framsida till sitt arbete. Publicera berättelserna för varandra!

Fler skrivuppgifter

Eleverna kan skriva många olika typer av texter om sin berättelse ovan. Flera förslag finns i dessa tips: Den knäppa lektionen och Vems är nyckeln?

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll*

Disposition och redigering av texter med hjälp av digitala verktyg. Bearbetning av egna och gemensamma texter till innehåll och form. Att ge och ta emot respons på texter.

Betygskriterier*

Eleven skriver olika slags texter med god språklig variation, väl fungerande struktur och innehåll samt god anpassning till texttyp, syfte, mottagare och sammanhang. Eleven följer språkliga normer på ett väl fungerande sätt.

* årskurs 7-9

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy