Årskurs 4-6

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Black out poetry av elevtal

Syfte

Öka elevernas intresse för att läsa och skriva. De får träna på att bearbeta texter, formulera tankar i olika slags texter och med olika metoder.

Metod – Elevinstruktioner

Välj en text som du har skrivit. Markera betydelsebärande ord i texten. Läs igenom texten och se om din dikt behöver färre eller fler ord – stryk eller markera fler!

Skriv Black Out Poetry med eleverna i skolan

Färglägg alla ord som du inte ska använda med svart tusch.
Läs upp eller anslå dikten!

Instruktioner och inspiration i ett filmklipp:

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.
Förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Centralt innehåll*

Disposition och redigering av texter med hjälp av digitala verktyg. Bearbetning av egna och gemensamma texter till innehåll och form. Att ge och ta emot respons på texter.

Betygskriterier*

Dessutom förbereder och genomför eleven muntliga framställningar med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven skriver olika slags texter med god språklig variation, väl fungerande struktur och innehåll samt god anpassning till texttyp, syfte, mottagare och sammanhang. Eleven följer språkliga normer på ett väl fungerande sätt.

* årskurs 7-9

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy