Årskurs 4-6

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Att skriva dikt

Syfte

Att beskriva en känsla, tidpunkt, plats och/eller händelse i diktens form.

Läraren reflekterar

Att skriva dikt är lätt för en del, men mycket frustrerande för andra. En del elever kommer inte riktigt på hur man gör. Nedanstående tänkande brukar dock underlätta för de flesta.

Metod

 • Läs några dikter högt för klassen. Använd olika sorts dikter (till exempel med och utan rim).
 • Gör en tankekarta tillsammans om något alla har varit med om (kanske en utflykt).
 • Betona att dikten ska fånga ett ”ögonblick” och vara som ett fotografi av ögonblicket. Tid, plats, händelser.
 • Vilken känsla ska dikten förmedla?
 • Tänk på att beskriva ögonblicket utifrån flera sinnen – samla ord gemensamt på tavlan!
 • Rita en bild.
 • Skriv flödigt! Det går alltid att ändra, lägga till och stryka efteråt.

I samlat format (kan skrivas på tavlan)

 • Dikten som ett fryst ögonblick (en tid, plats, händelse)
 • En känsla eller känslor (spänning, sorg, glädje, kärlek, ilska)
 • De fem sinnena (syn, hörsel, lukt, smak, känsel)
 • Rita en bild (streckgubbar, omgivning, färger)

Tema – förslag på vad dikter kan handla om

 • Något aktuellt,
 • en händelse i skolan,
 • kärlek, sorg, vänskap, rädsla, tristess, min bästa vän,
 • fotbollsmatchen, igår, imorgon, för 100 år sedan, i framtiden,
 • våren, hösten, vintern, sommaren, favoritplatsen, plats jag avskyr, i mörkret,
 • orättvisa, högmod, generositet, snålhet, godhet,
 • skogen, stranden, bergen, havet, himlen, ängen.

Lgr 11 Förmåga (årskurs 4-6)

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift. Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Centralt innehåll

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.

Kunskapskrav

Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy