Årskurs 4-6

Engelska

Att skriva dikt

Syfte

Att beskriva en känsla, tidpunkt, plats eller händelse i diktens form.

Läraren reflekterar

Att skriva dikt är lätt för en del, men mycket frustrerande för andra. De kommer inte riktigt på hur man gör. Nedanstående tänkande brukar dock underlätta för de flesta.

Metod

 • Läs några dikter högt för klassen. Använd olika sorts dikter (t ex med och utan rim).
 • Gör en tankekarta tillsammans.
 • Betona ”ögonblicket”,  som ett fotografi av en händelse.
 • Vilken känsla ska dikten förmedla?
 • Tänk på att beskriva ögonblicket utifrån flera sinnen.
 • Uppmuntra eleverna att skriva mycket eller rita skisser. Det går alltid att ändra, lägga till och stryka.

Exempel på rubriker i tankekartan

 • Fryst ögonblick (tid, plats, händelse)
 • Känsla (spänning, sorg, glädje, kärlek, ilska)
 • De fem sinnena (syn, hörsel, lukt, smak, känsel)
 • Rita (streckgubbar, omgivning, färger)

Tema – förslag på vad dikten kan handla om

 • Kärlek, sorg, vänskap, rädsla, tristess, min bästa vän,
 • fotbollsmatchen, igår, imorgon, för 100 år sedan, i framtiden,
 • våren, hösten, vintern, sommaren, favoritplatsen, plats jag avskyr, i mörkret,
 • orättvisa, högmod, generositet, snålhet, godhet,
 • skogen, stranden, bergen, havet, himlen, ängen.

Lgr 11 Förmåga

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift. Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Centralt innehåll

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.

Kunskapskrav

Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.

Kommentarer


  Läs vår personuppgiftspolicy