Årskurs 4-6

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Att flörta – En instruktion

Syfte

Så skriver man en instruerande text om hur man gör när man flörtar.

Läraren reflekterar

Jag har genomfört uppgiften med en klass i årskurs fem. Vi har aldrig haft så roligt som på den lektionen. Det var mycket uppskattat av eleverna. Det blev dessutom väldigt roliga samtal i samband med att den gemensamma tankekartan skapades. En elev sa att man tittar upp och ner på personen man flörtar med. Då frågade en annan: ”Ska man titta upp och ner?” samtidigt som denne böjde huvudet ner som man gör när man är upp och ned. Vi kom även in på samtycke och vad som är okej och inte okej att säga och göra. 

Vi hade jobbat en del med instruktioner och instruerande texter så alla hade förkunskaper om strukturen. 

Metod

Vi började med en gemensam tankekarta på tavlan. Vi skrev upp saker man gör när man flörtar. Vi tittade även på några videos om hur man flörtar (det finns hur många som helst på Youtube och Instagram). Tankekartan fylldes på.

Några valde att skriva parvis och några elever ville skriva en gemensam text tillsammans med mig. De som skrev med mig var de elever som behövde mer stöttning av olika anledningar. 

Alla bestämde i sina grupper vilka steg de ville ha med i sin text och i vilken ordning flörtandet skulle gå till. Utifrån det skrev de en instruerande text med rubriken ”Hur man flörtar”. Under skrivprocessen testade eleverna instruktionerna på varandra och ändrade det som blev otydligt.

När eleverna hade skrivit klart texten tog de bilder för att illustrera de olika stegen. Vissa skrev även en lista med förslag på raggningsrepliker. 

Förslag på fortsättning

Byt texter med en klass som har gjort samma uppgift. Läs och testa varandras instruktioner!

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll*

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
Språkliga strukturer och normer. Meningsbyggnad, med huvudsatser, bisatser och skiljetecken samt textbindning med hjälp av sambandsord. Stavning, ords böjningsformer och ordklasser.

Betygskriterier*

Eleven skriver olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur och god språklig variation. Eleven följer grundläggande regler för språkriktighet med god säkerhet.

* årskurs 4-6

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy