Årskurs 4-6

Engelska

Föregående tips Nästa tips

Att läsa texter – skapa förförståelse och förståelse

Syfte

Att läsa och förstå text.

Läraren reflekterar

Att möta en ny text är en krävande process för många elever. Därför är det viktigt att skapa förförståelse. Samtal om och kring texten underlättar för eleverna. Att jobba med en text flera gånger ger bra resultat. Det blir roligare om eleverna får göra det på olika sätt.

Metod – före, under och efter läsning

  1. Skapa förförståelse. Titta på rubriker, bilder och bildtexter. Samtala om dessa. Låt eleverna parvis försöka lista ut vad texten handlar om. Lyft elevexempel i helklass. Läs och jämför med de första antagandena.
  2. Läs texten högt alternativt lyssna på inspelad text.
  3. Repetera texten genom att körläsa.
  4. Relatera handlingen till elevernas vardag – Har de varit med om något liknande?
  5. Samtala om nya ord ur texten. Använd orden i olika sammanhang.
  6. Översätt gemensamt.
  7. Eleven testar att läsa (parvis eller i mindre grupper).
  8. Avsluta med att sammanfatta texten, muntligt och/eller skriftligt.

En text bör bearbetas flera gånger.

Bearbeta text engelska

Lgr22 Syfte

Förståelse av engelska i tal och skrift.
Förmåga att formulera sig och kommunicera på engelska i tal och skrift.

Centralt innehåll*

Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang samt för att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.

Betygskriterier* 

Eleven lyssnar samt förstår och tolkar helheten och väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven läser samt förstår och tolkar helheten och väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

* årskurs 4-6

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy