Årskurs 4-6

Engelska

Föregående tips Nästa tips

Who is it?

Syfte

Eleverna tränar på att lyssna och förstå en beskrivning, tala och beskriva en person (både till det yttre och inre).

Lärarens tankar

Det är roligt att gissa. Det kittlar någon nerv i hjärnan – att göra egna associationer utifrån ledtrådar och ”knäcka” någon annans tankar. Likaså är det roligt att plantera små ledtrådar och se hur andra reagerar och förstår hur jag tänker.

Metod

Det finns många upplägg på denna lektion. Principen är dock enkel. Välj en person som du beskriver utifrån:

  • Yttre karaktärsdrag (utseende: t ex hårfärg, ögon, längd och kläder/accessoarer)
  • Omkringliggande faktorer (bostadsort, sysselsättning, personer i samma krets)
  • Inre drag (t ex egenskaper, intressen, vanor)

Det kan vara en elev i klassen, lärare på skolan eller en person eleverna känner till (en kändis). Själva gissandet kan organiseras på flera sätt:

  • Som en individuell aktivitet. Eleverna funderar och skriver personen på en liten lapp.
  • Som en paraktivitet. Eleverna delger varandra sin gissning innan läraren avslöjar rätt svar.
  • Som en grupptävling. Varje grupp får gissa och får poäng för rätt svar.

Att gå vidare

När eleverna är varma i kläderna och vet hur upplägget fungerar kan de själva förbereda en ”Who is it?”. Det kan framföras i helklass, för en mindre grupp eller för en klasskamrat.

Lgr22 Syfte

Utveckla förståelse av engelska i tal och skrift.
Förmåga att formulera sig och kommunicera på engelska i tal och skrift

Centralt innehåll*

Enkla presentationer, meddelanden, beskrivningar och dialoger i tal och skrift.
Enkla samtal.

* årskurs 1-3

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy