Årskurs 7-9

Religion

Att dricka för mycket – film och samtal om unga och alkohol

Syfte

Eleverna får tänka, samtala och skriva om händelser och värderingar som handlar om  ungdomars förhållande till alkohol.

Läraren reflekterar

Detta är ett ämne som berör på många sätt. Det blir ofta samtal som fortsätter efter lektionstid. Engagerade elever är ett bra tecken att innehållet är angeläget.

Metod

Dela in arbetet i två delar. Första passet ser eleverna filmen och diskuterar frågorna (gärna i mindre grupper eller parvis).  Ta en fråga i taget och låt eleverna samtala, tänka och skriva i olika ordning.

Förslag på frågor: Redogöra – Analysera – Reflektera

 • Sammanfatta handlingen.
 • Var utspelar sig handlingen, i vilka miljöer?
 • Hur är Malin (utanpå, omkring, inuti)?
 • Varför dricker Malin?
 • Varför blir hon lämnad?
 • Vad gör Malin med dem som bryr sig? Varför?
 • Varför blir hon arg på de flesta i sin närhet?
 • Vilka konsekvenser får drickandet?
 • Vilka rykten uppstår?
 • Vilket ansvar har de vuxna?
 • Vilket ansvar har pojkvännen för det som händer?
 • Vilket ansvar har kompisarna?
 • Vilka gör rätt eller fel? Motivera dina åsikter.

Fortsättning (del 2)

I andra passet delas klassen in i grupper och tilldelas uppgifter enligt nedan. Grupperna får cirka 45 minuter på sig att slutföra uppgiften. Därefter redovisar varje grupp sina arbeten (läser upp eller låter läraren läsa upp) och läraren lyfter frågeställningar i hela gruppen. Grupperna skriver en kort novell om:

 • Den faktiska handlingen, samt ett lyckligt slut (för Malin). Vad blir vändpunkten?
 • Byt ut tjejen mot en kille och berätta samma historia. Hur slutar det då?
 • Ur kompisarnas perspektiv. Hur kunde de ha gjort istället? Vad händer då?
 • Ur killens perspektiv. Vad kunde han gjort annorlunda? Vad händer?
 • Ur föräldrarnas perspektiv. Varför blundar de för Malins beteende? Hur tänker de?

Lgr 11 Förmåga 

Resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller.

Centralt innehåll 

Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.

Kunskapskrav 

Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det. Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och välunderbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.

Kommentarer

 • Marika Eliasson skriver:

  Verkar vara ett bre upplägg. Dock funderar jag lite på hur du bedömer var och en? Skriver de någor enskilt också, eller bedömer du bara utifrån diskussionerna?

  • Jag jobbar ofta i perioder om tre-sex veckor. I inledningen av perioden modellerar jag mycket och vi gör uppgifter tillsammans. Därefter jobbar eleverna enskilt, parvis och i helklass. Där ”bedömer” jag både elevernas arbeten och min undervisning så att jag kan formera den för att eleverna ska komma vidare. I slutet av perioden redovisar eleverna hur väl de behärskar de olika förmågorna, antingen i en reviderad uppgift (från ”övningsperioden/mitten”) eller en slutuppgift. Så din fråga är inte helt lätt att svara på… det beror på i vilket skede i processen jag använder filmen och lektionsupplägget.


Läs vår personuppgiftspolicy