Årskurs 1-3

Svenska/Svenska som andraspråk

ABC – träna på bokstäver

Syfte

Syftet med arbetsbladen är att eleverna ges möjlighet att öva varje bokstav för sig samt i ett sammanhang. De kan ses som ett komplement till ett arbetsmaterial du redan använder eller som startpunkt i bokstavsarbetet.

Läraren reflekterar

Vissa av orden är valda för att utöka elevernas ordförråd,  till exempel juvel. Vissa ord är valda för att de är elevnära och finns i elevernas direkta närhet, som wakeboard och zombie. Jag har använt arbetsbladen som ”småhäften” som elever kan arbeta med när de är klara med det övriga lektionsarbetet. Jag har även använt dem som repetition och i förberedande övningar.

Arbetsuppgifter

Finns i bifogad PDF-fil. Färdighetsträning och olika övningar med alla bokstäver från A till Ö.

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll

Gemensam och enskild läsning. Sambandet mellan ljud och bokstav. Strategier för att avkoda, förstå och tolka ord, begrepp och texter.

Kriterier för bedömning av kunskaper

Eleven skriver enkla texter med läslig handstil och med digitala verktyg. I texterna använder eleven stor bokstav, punkt och frågetecken samt kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy