Konsten att inleda

När ett nytt arbetsområde inleds använder jag ofta aktuella händelser, tv-klipp, kortfilmer eller artiklar för att placera lärandet i ett sammanhang. Jag försöker välja historier som berör på något sätt, till exempel kan historierna ge upphov till ilska, irritation, glädje eller sorg. De korta ingångarna på två-tre minuter aktiverar elevernas hjärnor förvånadsvärt snabbt och effekten håller ofta i sig. Om glöden falnar är det lätt att återvända till inledningen för att blåsa liv i elden.

Den efterföljande undervisningen brukar kännas mer angelägen efter en bra inledning. För att fylla på med ny energi längs resan slänger jag in mer ved (tankeväckande klipp eller texter) för att höja vakenhetsgraden och göra undervisningen mer meningsfull – parallella spår som i slutet knyts ihop med projektets huvudsyfte. Nedan valda delar ur ett kärleksarbete.

Ett kärleksarbete inleds

Klippet med barnens resonerande går rakt in i hjärtat på eleverna. Sinnena är vidöppna när det nya arbetsområdet inleds. Ett svårt sådant, men barnen i klippet har avdramatiserat ämnet och eleverna funderar glatt, nyfiket och angeläget om:

  • Vem var du kär i när du var liten? Hur märktes det?
  • Vilka sorts kärlekar finns det?
  • Vad är kärlek? Hur känns det i kroppen?
  • Är det skillnad på att vara kär när man är barn, ungdom, medelålders och gammal?

Projektet löper vidare med textläsning. Vi läser kärlekshistorier, lyssnar på poplåtar, analyserar språk och innehåll. Hur uttrycker Shakespeare, Stian Hole (Hermans hemlighet), Jocke Berg (Kent) och Evert Taube kärlek? Vilka typiska inslag finns i texterna?

Hyllningen – en avslutande uppgift

Vi lyssnar på Björn Gustafssons kärleksdikt. Eleverna skriver ner rader de reagerade på och resonerar kring dem. När det bubblar i magen som en kolsyrad dricka. When the eagles fly over mountain high. När Zimba återvänder i Lejonkungen. När Elin sa att jag är den vackraste som finnsEleverna funderar därefter mer enskilt… vem betyder mycket för mig? Efter tankearbetet påbörjar eleverna skrivande av egna texter (med inspiration från de textförfattare vi läst). Texten riktas till en mottagare – en betydelsefull person. Förra året skrev en elev ett personligt brev till sin farfar som precis hade gått bort. Eleven la brevet på graven. På riktigt. Angeläget. Några rader ur brevet:

Youtube, SVT Play eller en vanlig dagstidning

I en tidning nära dig, på Youtube eller SVT Play finns en ingång som gör att dina elever går igång! Lycka till med letandet!

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy